FÅ LÆST OP

Ledelse

Morten Homann

Direktør

Tlf. 87 39 39 01 / 26 87 48 87 - mh@bk-aarhus.dk

 • Overordnet ledelse
 • Strategi, målsætninger og visioner
 • Organisationsbestyrelsen
 • Strategi for nybyggeri
 • IT-strategi
 • Personalepolitik og -jura
 • Indkøbsaftaler for boligorganisationen

Michael Andersen

Driftschef

Tlf. 87 39 39 40 ma@bk-aarhus.dk

 • Afdeling 2
 • Gennemføre en ensartet forretningsgang
 • Tværgående indsats inden for energioptimering, affaldshåndtering mv.
 • Samarbejdsudvalg og Sikkerhedsudvalg

Erik Frehr

Bygge- og Innovationschef

Tlf. 87 39 39 04 ef@bk-aarhus.dk

 • Nybyggeri
 • Renoveringer
 • Bæredygtighed
 • Energibesparelser

Jette Bøttern Laursen

Udlejnings- og økonomichef

Tlf. 87 39 39 16 - jbl@bk-aarhus.dk

 • Udlejningsaftaler
 • Lovgivning
 • Erhvervslejemål
 • Kapitalforvaltning
 • Råderet
 • Administration ejerforeninger
 • Økonomi: Alle afdelingsbestyrelser

Alex Vejby Nielsen

Udviklingschef

Tlf. 87 39 39 08 - avn@bk-aarhus.dk

 • Udvikling af det boligsociale arbejde i Vandtårnsområdet og Frydenlund