FÅ LÆST OP

NYHEDER

Vi søger: Projektleder med bygherre i maven

15 . december 2017

Aarhus vokser fortsat og Boligkontoret Århus står for at gennemføre en del større nye boligbyggerier samt helhedsplaner i de kommende år. Vi søger derfor endnu en ny dygtig projektleder til projektafdelingen, der med bistand fra eksterne rådgivere, skal kunne varetage bygherrerollen på større nybyggerier samt renoveringsprojekter.

Vi tænker os at du har god erfaring, gerne minimum 5 år, med tilrettelæggelse, proces og gennemførelse af boligbyggeri. Du har et godt forhandlingsgen, har stor indsigt i byggeprocessen og økonomien herfor, samt ser værdien i en god dialogbaseret proces. Du tænker fremadrettet og er god til at samarbejde med mange forskellige aktører hhv. projektudviklere, myndigheder, rådgivere, entreprenører, håndværkere etc.

Du er procesmæssigt velfunderet samt har kendskab og ikke mindst lyst til, at arbejde med den samlede byggeproces og regelsæt for hhv. nybyggerier samt større renoveringer herunder BOSSINF, LBF, BL etc. Du tænker holistisk og har fokus på alle enkeltdele der indgår i den samlede helhed, både proces, konstruktioner, teknik, udearealer, drift etc.

Du kan arbejde selvstændig og målrettet samt holde fremdrift i projektet. Ligeledes har du stor ansvarsfølelse for dine opgaver og har lyst til samt forståelse for at arbejde i politisk styret boligorganisation. Du kender værdien samt sammensætningen af et godt udbudsmateriale herunder ABR89, AB92 og ABT93.

Du har bred indsigt i boligbyggeri, gerne det almene område og sammen med vores øvrige medarbejdere, har du lyst til at indgå og videreudvikle samarbejdet og dialogen omkring beboerdemokratiet. Du har gerne kendskab og interesse til miljørigtig byggeri, DGNB samt helhedstanker omkring et helstøbt boligbyggeri placeret i bymæssig kontekst.

Du har flair for IT og er fortrolig med digital projektbearbejdning samt er god til at formulere dig i både skrift og tale. Du har humør, humor, gåpåmod samt en positiv tilgang til daglige problemstillinger. Du brænder for at vores boliger fortsat udvikles på et højt niveau samt har forståelse for, at det vi arbejder med er grundstenen og basen i hver enkelt beboers liv: DERES HJEM.

Vi tilbyder:

  • Innovativ tilgang til boligbyggeri
  • Gode attraktive arbejdsforhold
  • Et udfordrende samt afvekslende job i tværfagligt miljø
  • Løn efter kvalifikationer samt gode efteruddannelsesmuligheder.
  • Fantastiske kollegaer med bred erfaring

Om os

Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation med ca. 5.700 boliger, der primært er beliggende i Aarhus og der er ca. 30 gode kollegaer i administrationen og 7 boligsociale medarbejdere samt ca. 65 ejendomsfunktionærer i afdelingerne. Vi arbejder sammen for at skabe Danmarks bedste arbejdsplads.

Vi arbejder dagligt på at skabe fremtidssikrede attraktive boliger og lavt energiforbrug med gode udearealer samt at gøre det nemt for beboerne at leve og bo hos Boligkontoret Århus samt at skabe stærke fællesskaber i boligområderne.

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer på højt niveau. Derfor opfordrer vi alle - uanset køn, alder og etnisk baggrund - til at søge.

Kontakt gerne bygge- og innovationschef Erik Frehr på ef@bk-aarhus.dk eller 5128 3332 for nærmere oplysninger. Ansøgning inkl. CV sendes som PDF til ef@bk-aarhus.dk snarest muligt og senest mandag d. 15. januar 2018 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt løbende. Læs gerne mere om os på www.bk-aarhus.dk.