FÅ LÆST OP

AFDELING 10
Dalstien - Hardangergade - Norddalsvej - Opdalsvej - Sæterstien

Husdyr

Følgende er ønsket fremhævet som husorden for afdeling 10

Dyr

  • Fjerkræhold, kaninhold o.lign. er ikke tilladt.
  • Hunde må ikke færdes løse udenfor ejerens eget boligområde (hus og have).
  • Det er kun tilladt at holde 2 husdyr. Eks. 2 hunde, 2 katte eller 1 hund og 1 kat.
  • Opbevaring af dyrefoder og madvarer i skure/haver må kun ske i ”rottesikrede” beholdere.
  • Fodring af fugle må kun finde sted i begrænset omfang og kun på et dertil indrettet foderbræt.


Specielt om hunde

  • Hundehold må kun ske i henhold til enhver tid gældende lovgivning
  • Det er ejerens pligt at opsamle og bortskaffe hunden efterladenskaber på afdelingens områder