FÅ LÆST OP

AFDELING 10
Dalstien - Hardangergade - Norddalsvej - Opdalsvej - Sæterstien

Råderet

Brug din råderet

Som beboer i Boligkontoret Århus har du råderet. Det betyder kort fortalt, at du har stor frihed til at ændre og indrette din bolig, som du vil – men spørg altid din inspektør, inden du går i gang.

Vi har samlet information og vejledning til dig her

Og her kan du se, om du har mulighed for at låne af afdelingen til en forbedring af din bolig.

Råderetskatalog