FÅ LÆST OP

AFDELING 15
Møllevangen

Husorden

Hensyn til dine naboer

Vis hensyn til dine naboer. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du generer dine omgivelser. I forhold til støj har vi dog nogle konkrete regler i afdelingen:

 • Maskiner: Du må bruge støjende værktøj på alle hverdage fra kl. 0800 indtil kl. 19:00, weekend og helligdage fra kl. 10.00 indtil kl. 15:00.
 • Musik mv.: Fra kl. 23:00 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden fra musik, instrumenter, tv med videre. Du må ikke spille musik for åbne vinduer eller døre.
 • Fest: Vis hensyn ved at orientere beboere i egen og til stødende  opgang om en evt. fest – ved et opslag seneste to dage før festen. Støj fra festen skal dæmpes senest kl. 24.00 

Nedsæt risiko for brand

 • Sko, legetøj, affald, møbler og andre genstande må ikke stå i opgangen. Brand og redningsfolk skal kunne bruge opgangene uhindret.
 • Hold loftgange og trappeopgange og kældergange  frie og lås efter dig af hensyn til brandfare.
 • Du må ikke grille på altanen. 

Husdyr

 • Du må have én indekat eller én hund under 40 cm. Se mere om regler for husdyr i vores husdyrreglement, der også gælder for husdyr på besøg.

Bygninger

 • Hvis du vil sætte antenne eller parabol op, så kontakt administrationen.
 • Du må ikke anbringe skilte og/eller reklamer i afdelingen uden tilladelse fra boligorganisationen.
 • Du må ikke male på træ og murværk.

Altaner

 • Du må ikke smide noget ud fra altanen – herunder cigaretskodder eller andet affald.
 • Du må ikke skyde fyrværkeri af på altanen og fra vinduer.
 • Du må ikke synligt fra gården tørre tøj og lufte sengetøj på altanens mur (brystværn) eller vinduer, undtaget herfra er beboerne på Jens Baggesens vej og Helge Rodes Vej som må lufte tøj og sengetøj fra vinduerne mod gårdsiden.
 • Du må ikke banke tæpper mv. fra vinduer eller altaner, men benyt stativet i gården.  

Fællesområder

 • Man må ikke lege med våben, paintball, softgun eller lignende legetøj i afdelingen.
 • Du må ikke fordre fugle eller andre dyr i afdelingens områder. Det tiltrækker duer, måger, rotter og andre skadedyr.
 • Du skal derfor også pakke dit affald ind og smide det i containerne. Aldrig stille det udenfor.
 • Du skal huske at rengører maskiner, vaskerum og tørrerum efter brug.Vasketøjet må ikke henlægge i vaskerummet eller tørrerummene,efter vasketid eller når tørrerrumstid er ophørt.
 • Hvis trappeopgangen bliver meget beskidt mellem trappevask, bortset fra sne og sjap i vinter månederne så skal beboere gøre opgangen ren efter sig.


Senest revideret og godkendt på afdelingsmøde 27. august 2018- justering af husdyr-regler.