FÅ LÆST OP

AFDELING 16
Hammershusvej

Husorden

Affald
Du skal putte dit affald i affaldsposer af hygiejniske grunde. Du må ikke placere madrester og andet affald på afdelingens udearealer – det tiltrækker fugle, rotter og andre skadedyr. Derfor må du heller ikke fodre vilde fugle og dyr.
Du skal aflevere stort affald ved afdelingens storskrald – fx møbler og lignende. Pap skal i papcontainer.

Altaner
Du skal holde altanen ren, så afløbet ikke bliver tilstoppet. Du må gerne stille altankasser indvendigt på altanen, ligesom du gerne må hænge dem udvendigt så længe de er sikkert fastgjort. Du må ikke sætte markiser op ved altanen.

Du må tørre tøj og lufte sengetøj på altanen, hvis det ikke er til gene for andre beboere. Tøjet bør dog ikke være synligt fra fællesarealer eller gade.

Du må ikke banke tæpper mv. fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere. Du må ikke grille på altanen – brug grillpladserne på fællesarealerne.

Antenner
Hvis du vil sætte antenne eller parabol op, så skal du kontakte administrationen.

Fællesområder
• Barnevogne, cykler, knallerter, indkøbsvogne, legeredskaber mv. må kun stå på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det. Du må ikke stille dem i opgangen pga. brandfaren.
• Branddøre skal være lukkede.
• Du må kun parkere biler og motorcykler på afdelingens parkeringspladser. Du må ikke parkere campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer eller køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg i afdelingen.
• Det er forbudt at køre knallert på stiområder.
• Bommene ved Hammershusvej er låst for bl.a. at undgå parkering ved brandveje. Ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen kan låse op, hvis du fx i forbindelse med flytning har brug for det.
• Brug den fælles grillplads, hvis du vil grille.
• Alle beboere på etagerne skal selv renholde vægge og lamper samt pudse vinduer udvendigt. I opgange med bagtrappe skal beboerne selv renholde trappen mindst 1 gang om måneden.

Hensyn til dine naboer
Vis hensyn til dine naboer. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. I forhold til støj gælder har vi dog nogle konkrete regler i afdelingen:

• Maskiner: Du må bruge maskiner og støjende værktøj på alle hverdage mellem kl. 08-19, lørdage mellem kl. 09-16 og på søn- og helligdage mellem kl. 09-12.
• Musik: Mellem kl. 23-07 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden fra musik, instrumenter, tv mv. Du må ikke spille høj musik for åbne vinduer eller døre.
• Fest: Du må max holde to ”støjende fester” om året.
• Generelt: Du bør undgå støjende adfærd i form af fx høj tale eller råb i både bolig og fælles arealer.

Hvis du skal holde en fest eller støje med værktøj, så tal først med beboerne omkring dig eller informer dem med et brev eller opslag. Hvis du selv bliver forstyrret, så kontakt høfligt den, der støjer.

Husdyr

• Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre større husdyr og krybdyr.
• Det er ikke tilladt at have sådanne dyr i pleje.
• Du må gerne holde mindre dyr som fx burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl.
• Gæster må gerne have husdyr med – dog max ét døgn ad gangen og max en gang om ugen.

Pulterrum og kælderrum
Dit pulterrum eller kælderrum skal være låst, og eventuelle vinduer skal være lukkede. Du må ikke tilslutte frysere og lignende i rummene uden tilladelse.

Vaskeri
Tør dit tøj i tørrerum, tørretumbler eller i tørregård. Vis hensyn til øvrige lejere, hvis du bruger egen vaskemaskine og tørretumbler.

Mellem kl. 21-08 må du ikke bruge egen vaskemaskine og tørretumbler.


Almindelige bestemmelser
Det er i alles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen og informerer afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne. Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.


Godkendt på afdelingsmødet 14. september 2013