FÅ LÆST OP

AFDELING 2
Haugesundsvej - Kristiansundsvej - Stockholmsgade

Tilladte forbedrings-­ og forandringsarbejder ude

De i nedenstående lister tilladte forbedrings- og forandringsarbejder kan gennemføres uden for selve boligen.

Inden lejeren iværksætter arbejder, skal lejeren altid skriftligt anmelde de pågældende arbejder til boligorganisationen.Boligorganisationen skal skriftligt meddele tilladelse til det ansøgte arbejde.

Er et skriftligt begrundet afslag på en anmeldelse ikke meddelt lejeren inden 8 uger efter boligorganisationens modtagelse af anmeldelsen, kan lejeren påbegynde arbejdet. (Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned.)

Hvis lejeren påbegynder et arbejde uden meddelt tilladelse - uanset tilbagemeldelsesfristen - er lejeren ansvarlig for at arbejdet opfylder alle retningslinier og bestemmelser.
Dette ansvar påhviler Boligkontoret Århus, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse. Lejeren forestår selv vedligeholdelsen af råderetsarbejderne.

Se mere om råderetten her


Positivliste - Forbedringsarbejder

  • Udestue (efter godkendte tegninger og iht. Bygningsreglement 2010) 
  • Terrasseoverdækning (efter godkendte tegninger og iht. Bygningsreglement 2010) 
  • Terrasse med pergola (efter godkendte tegninger og iht. Bygningsreglement 2010) 
  • Småbygninger; herunder drivhus (inden for rammerne af retningslinierne i Bygnings-reglement 2010)
  • Carport (efter godkendte tegninger og iht. Bygningsreglement 2010. Males med maling RAL 7035 SPEC) 
  • Markise
  • Belægning med sten/fliser (forhave: op til hele arealet, baghave: max. 50% af arealet.

Udvidet positivliste - Forandringsarbejder (kan kræves retableret ved fraflytning)

  • Pergola - fritstående
  • Havebassin (anlægges mindst 2,5 m fra huse og skel (hæk), forsvarligt sikret mod ulykker.)
  • Flagstang - max 8 meter høj


Senest vedtaget på det ordinære afdelingsmøde 9. september 2020.