FÅ LÆST OP

AFDELING 2
Haugesundsvej - Kristiansundsvej - Stockholmsgade

nyheder

Det ordinære afdelingsmøde er flyttet

05 . september 2019

Som du har fået et brev om: Det planlagte afdelingsmøde (18. september) er blevet skubbet til

29. oktober kl. 17. Det foregår fortsat i Christianskirken - lokale Skovvang.

Dagsordenen er:

1. Hvem styrer mødet og hvem tager noter? Vi vælger dirigent og referent
2. Hvad er der sket det seneste år? Vi skal høre og godkende bestyrelsens beretning
3. Hvad vil vi bruge vores penge til? Vi skal godkende budgettet og vedligeholdelsesopgaver
for 2020
4. Hvad skal gøres bedre i vores afdeling? Skriv et forslag, hvis du har en ide! Vi skal
have det senest tirsdag 15. oktober 2019. Send det til mv@bk-aarhus.dk

Hvis du allerede har indsendt et forslag til mødet 18. september, så behøver du ikke sende det igen!

5. Hvem sætter tingene i gang? Vi vælger medlemmer til bestyrelsen:
a. Valg af formand for 2 år (på valg er Børge Sørensen)
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Peter Lykke Nielsen)
c. Valg af suppleant(er)
6. Er der andet, vi skal drøfte? Her er plads til ideer, holdninger og debat

Senest 1 uge før mødet får du det fulde materiale.

Hvis du vil spise med på mødet, så tilmeld dig/jer til spisning senest 1 uge før mødet ved at sende navn, adresse og antal til afdeling2@bkaa.dk. Du kan også smide en seddel i ejendomsfunktionærens postkasse.


Filer:
2_MATERIALE.pdf2.0 M