FÅ LÆST OP

AFDELING 28
Lindholmvej

Udenomsarealer

Altaner & terrasser
Du må ikke hænge gulvtæpper, dyner o.s.v. ud over kanten. Lad være med at ryste og banke tæpper, dyner mv. så støv og snavs generer underboerne.

Tøjtørring på altaner og terrasser er generelt forbudt. Tørring af mindre genstande kan tillades, men skal så foregå under altankantens niveau.

Når du vander altankasser, skal du passe på, at vandet ikke løber ned til underboen. Det bedste er at hænge kasserne indvendigt.

Græsplæner
Skal skånes så meget som muligt. Det er forbudt at køre på plænerne.

Kast ikke brød og anden mad eller affald ud på plænerne, da det samler rotter! Vil du fodre fugle, så brug en fodrekasse.

Brandveje / redningsveje
Du må ikke parkere på disse veje. Det kan være katastrofalt i tilfælde af brand eller anden redningsaktion. Det er tilladt med af- og pålæsning, men heller ikke mere.

Efter endt af- eller pålæsning skal køretøjet fjernes, (brandveje er det stykke bredt fortov mellem blokkene).

På fortovene må der i øvrigt ikke parkeres sådan, at gående ikke kan komme forbi.

Parkeringspladsen
Det er ikke tilladt, at bruge parkeringspladsen til racerbane for cykler, knallerter m.v. Det er farligt, og støjer forfærde¬ligt. Der kan komme børn løbende ud mellem de parkerede biler, og de ældre flytter sig måske ikke så hurtigt.
Husk det er en offentlig parkeringsplads, hvor færdselsloven er gældende.

Vaskeriet
Betjen maskinerne, som var det dine egne, og helst lidt bedre. Det gælder også al andet inventar og andre installationer.

Overhold vasketiden - brug bookring system

Vasketiden er fra kl. 5.30 til kl. 23.00.

Vaskemaskiner/tørretumblere/opvaskemaskiner
Du kan få tilladelse til at installere ovenstående maskiner i din lejlighed. Du skal sende en ansøgning til Administrationen. Ansøgningsblanketten finder du på www.bk-aarhus.dk