FÅ LÆST OP

AFDELING 29
Kalmargade

ORDENSREGLEMENT FOR HUSDYRHOLD

Det er tilladt at have 2 husdyr (hund/-e og/eller kat/-te) i lejlighederne.


Følgende regler er gældende for husdyrhold

• Husdyr må ikke opholde sig på afdelingens legepladser.

• Hunde skal på afdelingens område føres i bånd så kort, at dyret holdes tæt ind til ledsageren.

• Katte må færdes frit udendørs under forudsætning af at de er neutraliseret og øremærket.

• Det påhviler husdyrets ledsager at drage omsorg for, at det ikke forurener afdelingens gangstier, bygninger, indgangspartier, anlæg eller lignende.

• Husdyret må ikke forvolde skade på afdelingens bygninger, beplantning, anlæg eller lignende.

• Husdyret skal altid når det færdes udenfor lejligheden bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens/lejerens navn og adresse.

• Lejligheden husdyret opholder sig i, må ikke lide overlast som følge af dyreholdet. Slid ud over det normale betragtes som misligholdelse og står helt for besidderens/lejerens egen regning. Problemer med utøj fra dyrene er lejerens ansvar, og bekæmpelse sker derfor på dennes regning.

• Det er ikke tilladt at have mere end to husdyr. Dvs. det antal må ikke overskrides selv om fx hunden får hvalpe.

• Husdyret må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere i afdelingen.

Såfremt ovennævnte regler for husdyrhold ikke overholdes, vil husdyret blive krævet fjernet.

Fjernes husdyret ikke frivilligt, vil lejemålet blive opsagt/ophævet, hvorved lejemålet skal fraflyttes og rydeliggøres. Alvorlige eller gentagne overtrædelser af reglerne medfører, at man udelukkes/ekskluderes af foreningen og derved mister retten til fremover at kunne opnå/få tildelt et af foreningens lejemål.