FÅ LÆST OP

AFDELING 29
Kalmargade

Projektmateriale

Her på siden kan du finde projektmateriale om den fysiske helhedsplan.

Hvis helhedsplanen godkendes, så forventes der opstart i starten af 2022. Information om, hvornår vi renoverer de enkelte blokke er endnu ikke fastlagt. Men det vil blive meldt ud inden afstemningen.

Materiale fra onlinemødet 3. juni

Boliger og tegninger

Ved nogle af boligtyperne mangler vi stadig at få godkendelse på planløsning fra Landsbyggefonden. Det er noteret ved den enkelte boligtype, hvis den mangler endelig godkendelse.

Møder og referater mv.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 3. november 2020 

Gennemgang af projektets nuværende stadier 3. november 2020

Slides fra ekstraordinært afdelingsmøde 3. november 2020 OBS: ændret til informationsmøde

Spørgsmål og svar vedr. fysisk helhedsplan (28.10.2020) Dokumentet opdateres løbende. 

Infoavis (omdelt 16. oktober)


Tidsplan (med forbehold for ændringer):

16. juni 2020: Landsbyggefonden kommer på besigtigelse

19. oktober 2020: Informationsmøde i beboerhuset kl. 19-21.00

27. oktober: Spørgecafé i Kalmargade 31E

3. november 2020: Ekstraordinært møde med afstemning om helhedsplanen. OBS: ændret til informationsmøde uden afstemning.

16. juni Afdelingsmøde med afstemning om helhedsplan.

Under forudsætning af der foreligger godkendelse fra Landsbyggefonden samt Aarhus kommune i marts 2021 vil der blive arbejdet ud fra følgende foreløbige tidsplan:

Apr. 2021 - Dec. 2021: Projektering og udbud.

Dec. 2021 - Mar. 2022: Udbudsperiode, licitation samt kontrahering.

Mar. 2022 - Feb. 2025: Udførelse. Etape 1-5 (Etapevis aflevering.)

Feb. 2025 - Maj. 2025: Udførelse resterende landskabsprojekt.

Maj 2025: Endelig aflevering og ibrugtagning

 

Beboerberetninger

Læs Marlenes oplevelse af forløbet 

Video om beboerprocessen