FÅ LÆST OP

AFDELING 29
Kalmargade

nyheder

NYHEDSBREV UGE 18 2021

06 . maj 2021

Med genåbningen af samfundet er vi også klar til at afholde det spændende afdelingsmøde om vedtagelsen af helhedsplanen for Kalmargade. Det bliver

onsdag den 16. juni 2021, kl. 19.00

Indkaldelse og forslaget får du i uge 21. Og selve mødet bliver med alle kunstens forholdsregler – herunder krav om, at man skal tilmelde sig forud for mødet og mulighed for, at man kan gøre sin stemme gældende hjemmefra via en fuldmagt.

Frem til mødet vil vi løbende informere om forskellige aspekter ved projektet, herunder afholde fysiske og digitale arrangementer, hvor du kan høre mere og spørge løs, således at selve mødet kan bruges til beslutning og alle jeres spørgsmål er afklaret inden vi mødes. Se vores aktivitetsplan her. Du får oversigten og datoer i næste nyhedsbrev.

Lejlighedsplanerne

Som du kan her er de endelige lejlighedsplaner med jeres beboerinput blevet revideret og i dialog med afdelingsbestyrelsen tilpasset de ønsker, som den brede del af jer har foreslået på cafemøder mv. Og de er nu også godkendt hos Landsbyggefonden.

Det betyder bl.a. at vi i meget vid udstrækning undgår de store køkken/alrum og får bedre muligheder for opdeling af boligen. Det er også lykkedes at finde en model for at kunne fortsætte med delvist lukkede altaner.

Lejlighedsplanerne er som sagt endelige, men har du spørgsmål, kan du rette dem til projektleder Henrik Elisberg på he@bk-aarhus.dk.

 

Genhusning

De fleste af jer har været i dialog med vores genhusningsmedarbejder, Anne Kastrup.

Hvis ikke vil du som opfølgning på det omdelte skema også blive kontaktet inden afstemningen i forhold til dine behov, ønsker og det praktiske forløb. Til brug for din planlægning kan vi fortælle at forventet opstart på det store projekt er i foråret 2022.

Anne vil også være til stede i fælleshuset dagene op til afstemningen samt i nødvendigt omfang efter en evt. godkendelse af planen. Mere info herom følger.

Har du spørgsmål til din boligsituation nu kan du altid kontakte hende på telefonnummer: 8739 3917 / 2679 6475 eller skrive en mail til helhedsplan@bk-aarhus.dk