FÅ LÆST OP

AFDELING 30
Nørreskovvej

Udlejning af fælleslokale

Fælleslokaler
Billard: Billard-lokalet ligger i Gård 5, og kan benyttes af alle beboere i afdelingen.

Udlån af lokalet:
- Man skal skrive sig ind i bogen som ligger på bordet.
- Lokalet reserveres i 4 timer ad gangen.
- Onsdag aften er reserveret til bordtennis.
- Fredag formiddag er der reserveret til billardklub.
- 1. Mandag aften i hver måned er reserveret til bestyrelsesmøde.

Udlejning af fælleslokale

Adresse: Nørreskovvej 223 (ved blå gård)

Pris: - Afd. 32: 125,00 kr. - Afd. 30: 200,00 kr.

Booking af lokalet foregår via BK Aarhus:
- Tlf. 87393939 (i åbningstiden)
- Mail: udlejning@bk-aarhus.dk 
- Lejen trækkes via huslejen

Udlevering af nøgle efter aftale hos:
- Inge Olesen, Nørreskovvej 61, tlf.: 29609022
- Else Ø. Andersen, Nørreskovvej 199  tlf. 71750676

Efter endt brug:
- Rengøringen kontrolleres.
- Servicet optælles.

Brugen af lokalet:
- Lokalet er ikke en festsal, men et lokale beboerne i afdelingerne 32 og 30 kan bruge til stilfærdige arrangementer.

Hensyn til naboerne:
- Der skal være ro i lokalet efter kl. 23. det betyder, at musik dæmpes, og døre og vinduer holdes lukket.
- Ordensreglementet for afd. er gældende for lokalet.

Regler for lokalet:
- Lokalet skal afleveres rengjort til aftalt tid. Evt. mangler, ituslået service eller anden ødelæggelse lægges til huslejen den efterfølgende måned.
- Opvaskemaskinen skal være tømt.
- Køleskab og fryser skal være tømt og lågerne skal stå åbne.
- Strømmen slukkes bag ved køl/frys.
- Gulvet skal vaskes - Køkkenaffald skal i affalds container.
- Viskestykker og karklude skal medbringes. - Rengøringsmidler findes i lokalet.
- Skraldespand samt askebægre udenfor lokalet tømmes.
- Opvaskemaskine og musikanlæg skal betjenes if. Brugsanvisning (som findes i lokalet)

Manglende rengøring af lokalet:
Ved manglende rengøring af lokalet, vil der blive tillagt lejen 260kr. + moms pr. påbegyndt time til rengøringsselskabet. Der er mulighed for at bestille rengøring på forhånd når lokalet reserveres – prisen er 260kr. + moms pr. time.

Klubber, aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelsen kan bruge lokalet efter aftale med udlejer.

Øvrig udlejning:
- Stor grill. Lejepris 25,00 kr. pr. dag. (skal afleveres rengjort)
- Klapstole (15 stk.) og et par borde kan lejes, hvis ikke lokalet er udlejet. 25,00 kr. pr. dag (uanset antal)

Flagning: Hvis det til en bestemt anledning ønskes at flaget skal hejses – så kontakt:
Anna Løcke nr. 225 tlf. 71706226. Hun står for flagningen. ”Skal flaget i top – ring Anna op”.