FÅ LÆST OP

AFDELING 35
Skelagervej

 

Køkkenaffald

 • Anbringes i container i rum v/indgang til boliger
 • Alt affald skal være i lukkede plastposer
 • Tømmes fredag

Aviser og pap

 • Anbringes i containerne v/cykelskurene
 • Tømmes efter behov

Flasker og glas

 • Anbringes i container v/Skejbycentret

Haveaffald

 • Anbringes IKKE i containeren på P-pladsen
 • Anbringes på affaldsplads v/nærhaverne
 • Potteplanter afleveres UDEN potter

Storskrald

 • Større ting som andre måske kan bruge
 • Anbringes bag ved containeren på P-pladsen inden for det markerede område
 • Tømmes løbende af varmemesteren

Container

 • Alt andet end storskrald, køkken- og haveaffald
  Altså: Ingen haveaffald i containeren.
 • Papkasser slås sammen så de fylder mindst muligt
 • Tømmes efter behov, kontakt evt. varmemesteren

Kemisk affald

  • Batterier, maling, spraydåser, brandbare væsker m.v. kan afleveres i dertil indrettede opsamlings-bokse i Skejbycentret eller på en genbrugsplads.