FÅ LÆST OP

AFDELING 38
Visbjerg Hegn

nyheder

Svar på spørgsmål fra mødet om badeværelsesrenovering

28 . april 2021

Hvor lang tid skal man forvente, at arbejdet i den enkelte bolig står på?
Vi forventer, det bliver op til ca. 5 dage i hvert lejemål. Når den endelige plan kendes efter urafstemningen, vil den enkelte beboer få mere præcis information.

Hvilke fuger skiftes?
Det er kun gummifugerne, ikke de hårde fuger, der skiftes.

Kommer der en ny håndvask med vaskeskabet?
Ja (i model B). Til information vil der efter urafstemningen blive stillet et vaskeskab samt de andre relevante materialer op i forrummet til fælleshuset.

Vil det være muligt for den enkelte beboer at tilkøbe skuffer i stedet for skab vaskeskabet?
Ja, der vil være nogle valgmuligheder, herunder farve og greb, og om man ønsker selv at betale for, at der i stedet for låger kommer skuffer i vaskeskabet.

Er der plads til glasvæggen?
De 24 lejemål, der i model B skal have glasvæg op, er de steder, hvor der i dag er en håndvask mod brusenichen. Men glasvæggen bliver kun 50 cm dyb, så der bør forsat være rigelig med plads, også til vaskemaskine/tørretumbler samt til at kunne komme ind i brusenichen.

Hvad betyder de to modeller for henlæggelserne?
Ingen af modellerne vil betyde huslejestigninger.

I model A, hvor der kun skiftes til standardtoiletter og repareres fuger, og hvor der ikke gives tilskud, vil der blive brugt ca. 1,35 mio. kr. af afdelingens henlæggelser, hvilket er det maksimale, afdelingsmødet har godkendt.

I model B, hvor der skiftes til rengøringsvenlige toiletter og repareres fuger samt opsættes nyt vaskeskab, bruser, glasafskærmning (hvor nødvendigt), og ny vandhane, og hvor boligorganisationen yder tilskud, vil der blive brugt ca. 1,15 mio. kr. af afdelingens henlæggelser eller ca. 200.000 mindre end i model A.