FÅ LÆST OP

AFDELING 4
H.V. Kaalunds Vej - Chr. Molbechs Vej

Info i forbindelse med radiatorudskiftning

Radiatorudskiftningen er nu afsluttet. 

Herunder kan du finde instruktioner og driftsvejledninger til de nye radiatorer.

Byggemødereferater

I forbindelse med at renoveringsprojektet skrider frem, vil der løbende komme referater op af byggemøderne. Heri kan I følge med i hvad der rør sig i forbindelse med renoveringen.