FÅ LÆST OP

AFDELING 4
H.V. Kaalunds Vej - Chr. Molbechs Vej

Referater 2017

Referater fra afdelingsbestyrelsen

Referater fra møderne i afdelingsbestyrelse vil løbende blive lagt op, under årstallene til venstre.

HUSK den faste træffetiden er afskaffet, grundet manglende henvendelser. 

Du kan selvfølgelig stadig kontakte bestyrelsen på mail, tlf (nummer kommer senere), samt smide et brev gennem brevsprækken i udvalgslokalet.

Skulle der være behov personligt fremmøde, kan dette aftales med bestyrelsen.

Bestyrelsens mailadresse er: afdeling4@bkaa.dk

 

Referat Møde April 2018

Referat af bestyrelsesmøde 23/4 2018

 

 1. Lars gennemgik mødet med boligkontoret ang. Vandmåler. Lars har formuleret et svar til boligkontoret tilbage i marts, der argumenterer for at vores afdeling ikke nødvendigvis er tvunget til at få vandmålere monteret. Vi afventer stadig svar fra boligkontoret i forhold til det videre forløb.
 2. Vi skal stille forslag til afdelingsmødet ang. Renovering af opgange og nye døre til lejlighederne. Hvordan stiller vi forslaget?
 • Tidsperspektiv
 • Rækkefølge
 • Terrazzo, hvordan renoveres/repareres det?
 • Farve i opgang
 • Hvilken type døre?
 • Priser
 • Kan man tage 1-2 opgange ad gangen, således at der er mindst mulig gene for den enkelte beboer?
 1. Toilet eftersyn, hvornår? (er udført)
 2. Birketræer. Der har været flere henvendelser i forhold til at på fældet vores birketræer. Jørgen undersøger priser og vi formulere et forslag til afdelingsmødet.
 3. Vi har talt om at få lavet en bålhytte. Formålet er at få overdækning/afskærmning i forbindelse med nedbør og vind. Vi overvejer alternativer.
 4. Christian fortalte ved rundering at råderetten ved nye køkkener ændres. Vi ønsker en nærmere forklaring på hvorfor?
 5. Vi vil gerne, sammen med en tolk, mødes med de 3 familier af syriske flygtninge der er flyttet ind. Vi vil gerne byde dem velkommen og hjælpe dem med praktiske spørgsmål. Som for eksempel, hvordan systemet i vaskekælderen fungere.
 6. Vores tørretumblere er gamle og slidte. De skal skiftes ud. Boligkontoret foreslår kondens tørretumblere. Det er vi i bestyrelsen 100 % imod. Det er vi fordi tørretiden forlænges og det er tvivlsomt om man kan nå at tørre sit tøj. Derudover bliver tøjet ikke helt tørt, men skal hænges til tørre efterfølgende. 
 7. Der er ønske/behov om at isolere gavlen ved CHR. Molbechs Vej 21. Der er generelt fugtigt på væggene. Det skal måles og vi forslår at gavlen ved H. V. Kaalunds Vej måles ved samme lejlighed.
 8. Bo skriver svar til beboer ang. Støj fra vaskekælder.(er gjort)
 9. Arrangementer
 • Champions League den 26/5
 • VM kampe den 21/6 og 26/6 i lokalet Den 16/6 er lokalet udlejet. Vi arbejder på at lavet et heldags arrangement med teltet og en projektor
 • Sommerfesten bliver i år den 18/8
 1. Kommende bestyrelsesmøde den 30/5 Jørgen inviteres

Forretningsorden

Her kan du se forretningsordenen for afdelingsmøder, vedtægter mv.