FÅ LÆST OP

AFDELING 41
Virupvej

Husdyr

Det er i den afdeling du bor i, på et afdelingsmøde eller ved urafstemning besluttet, at det er tilladt at have én hund eller én kat i lejlighederne.

Følgende regler er gældende for husdyrhold:

  • Husdyr må ikke opholde sig på afdelingens legepladser.
  • Husdyr skal på afdelingens område føres i bånd så kort, at dyret holdes tæt ind til ledsageren.
  • Det påhviler husdyrets ledsager at drage omsorg for, at det ikke forurener afdelingens gangstier, bygninger, indgangspartier, anlæg eller lignende.
  • Husdyret må ikke forvolde skade på afdelingens bygninger, beplantning, anlæg eller lignende.
  • Husdyret skal altid når det færdes udenfor lejligheden bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens/lejerens navn og adresse.
  • Lejligheden husdyret opholder sig i, må ikke lide overlast som følge af dyreholdet. Slid ud over det normale betragtes som misligholdelse og står helt for besidderens/lejerens egen regning. Problemer med utøj fra dy-rene er lejerens ansvar, og bekæmpelse sker derfor på dennes regning.
  • Det er ikke tilladt at have mere end eet husdyr. Du må være opmærksom på, at tilladelse til at holde eksempelvis hund ikke er det samme som, at hunden også må få hvalpe.
  • Husdyret må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere i afdelingen.

Godkendt på afdelingsmøde 15. september 2016