FÅ LÆST OP

AFDELING 42
Hjelmagerparken

Husdyr

I Hjelmagerparken afd. 42 er det tilladt at holde mindre husdyr som burfugle, marsvin, hamstere og skildpadder.
Desuden er det besluttet, at hver husstand må holde kat og- eller hund, max 2 stk. i alt. Det er ikke tilladt at få eller pleje katte killinger eller hunde hvalpe.

  • Det er ikke tilladt at holde andre dyr, der normalt betragtes som vilde dyr (rovdyr, ulve, slanger o. lign.)
  • Der er forbud mod at holde eller have besøg af kamphunde/muskelhunde, jf. hundelovens forbudsordning. 
  • Hvis der er tvivl om en hund er en muskel- eller kamphund, skal den ansvarlige lejer for egen regning skaffe skriftlig dokumentation til administrationen. Dokumentationen skal være underskrevet af en dansk dyrlæge.
  • Husdyr skal altid når de færdes uden for lejligheden bære mærke/tegn som loven foreskriver.
  • Hunde skal altid føres i så kort snor, at færden i fællesområdet sker til mindst mulig gene for andre beboere.
  • Hundens ledsager skal sørge for at hunden ikke forurener afdelingens gangstier, bygninger, indgangspartier, anlæg o. lign. Afføring opsamles i pose, medtages og anbringes i skraldespand. Poser må aldrig henkastes i naturen.
  • Husdyret må ikke forvolde skade på afdelingens bygninger, beplantning, anlæg el.lign.

Godkendt på afdelingsmøde 7. september 2016