FÅ LÆST OP

AFDELING 42
Hjelmagerparken

nyheder

Referat fra Corona bestyrelsesmøder

25 . maj 2021

OPSAMLING REFERAT: August 2020 til 27-03-2021

Følgende punkter er behandlet i Corona perioden via mail, få enkeltmøder med 2-3 prs af gangen, og senest første fysiske møde med 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

Beslutningspunkter:

1. Vi følger til enhver tid BKÅ’s anbefalinger angående udlejning af Fælleshuset

2. Alle beboer arrangementer er aflyst på ubestemt tid.

3. Antal vaskemaskiner nedsættes til 2. Til gengæld vasker de hurtigere, så samme effektivitet kan opnås inden for samme bookingperiode. Mindre strømforbrug. Det overvejes om bookingperioden nedsættes til en time af gangen for at åbne for endnu flere vaskemidler. Indtil videre har det behov ikke vist sig nødvendigt.

4. Vi fortsætter vores hidtidige aftale med de omkringliggende afdelinger angående fordeling af udgift til snerydning.

5. Vedligeholdelse af fortov. Vi er blevet pålagt af kommunen at reetablere dele af fortovet rækkende ud fra vores matrikel. Dette er allerede udført, som tydelig ses i asfaltarbejde. Desværre har vi ikke endnu set samme respons fra tilstødende matrikel ejere.

6. Angående arbejdsgruppen Tinghøjen (grundejerforening) - Den anser vi som død. Altså ingen aktivitet. Vi forsøger at genetablere/appellere til et kommende samarbejde med de omkringliggende afdelinger/grundejerforeninger/foreninger så vi står klar når Aarhus kommune melder ud - Nu er det alvor.

 

Orientering:

1. 2 prs fra bestyrelsen har deltaget i indledende markvandring med henblik på langtidsbudget 2022.

1a. Der er aftalt en arbejdsfordeling med hensyn til fællesarealet og Tinghøjen. Toni og Johnny koncentrerer sig om fældning af de sidste birketræer med enkelte undtagelser. Desuden arbejder de med skråningerne ned mod ungdomsboligerne for at gøre dem tilgængelige og med et bedre look, der også sikrer bedre lys til ungdomsboligernes små haver.

1b. Miljøholdet koncentrerer sig om bevarelsen af de tidligere års arbejde med at holde vildvækst nede. Dette sker primært på den vestlige side af Tinghøjen indtil en fælles aftale med de omkringliggende afdelinger/ejere er på plads - også økonomisk.

1c. Ejendomsfunktionærerne har lovet ved den fælles affaldsplads i porten at lave direkte indleveringssteder i form af rør/lemme og lignende til f.eks. Batterier, Elektronik affald, Lysstofrør. Er der tale om større ting - sættes de stadig foran porten/under halvtaget på affaldspladsen/genbrugspladsen. Så bliver de manuelt sorteret af ejendomsfunktionærerne.

2. Alle kan nu efter 1. Marts opsige deres Waoo abonnement hvis det ønskes uden at skal bidrage til fællesanlægget. Men der er samtidig med Waoo indgået en ny prisaftale for 2021 som giver specielt bedre internet vilkår i forhold til gammel aftale. TV pakker stiger år for år blandt alle udbydere. Men vigtig - alle beboere i Hjelmagerparken har nu stort set fuldstændig frit valg på alle hylder, på grund af tidligere strategi om at bevare både det nye og det gamle coax kabel system.

3. Bestyrelsen har deltaget i on-Line mødet angående lokalplan forslag om området mellem parkeringspladsen Bytorvet indtil SuperBrugsen. Et spændende oplæg som vi i bestyrelsen vælger at indsende et høringssvar på. Alle borgere i området kan indsende et høringssvar. Så det er ikke en entydig handling på vegne af Hjelmagerparken, men en alene reaktion på vegne af bestyrelsens tanker.

4. Mange har stillet spørgsmål til - Hvad skal der ske med det gamle Carlsen Byggemarked som står tomt. Svaret er simpelt. Det bliver et nyt boligområde i vores kvarter. Det står allerede tydeligt i vedtaget lokalplanforslag, og bekræftet af ejerne af grunden/bygningerne.

5. Skal vi passe på hinanden - JA det skal vi. Det foregår bedst ved at vi holder øje med hinanden, og dermed sikre at alle har det godt. Ser vi en ‘anderledes’ opførsel blandt nye beboere, er det bedre prompte at reagere f.eks. til ejendomsfunktionærerne eller til et bestyrelsesmedlem. Vi skal alle sammen være med til at værne om Hjelmagerparken som et trygt område vi kan færdes i - uanset tidspunkt på døgnet.

 

Vi ønsker alle et godt Forår og en fantastisk Sommer - indtil vi kommer ud på den anden side af Coronaen