FÅ LÆST OP

AFDELING 52
Viborgvej

Husorden

1. Parkering og kørsel

Biler og motorcykler skal parkeres så de ikke generer den øvrige trafik. Du må ikke parkere på brandvejen, kørselsvejene og græsarealerne. Lastbiler, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke stå på afdelingens område.

Der er parkeringsordning i afdelingen med p-vagter. Hvis bilen ikke er forsynet med en parkeringstilladelse, så kan beboerne pålægges en parkeringsafgift.

2. Skilte og reklamer

Det er ikke tilladt at sætte skilte og reklamer op i afdelingen uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

3. Affald

Alt affald skal være pakket ind i affaldsposer inden man lægger det i affaldscontaineren. Papir, aviser og flasker skal i de containere, som er beregnet hertil. Containerne må ikke overfyldes. Batterier skal afleveres i gennemsigtige poser og lægges i den dertil indrettede beholder ved affaldsøen. Spraydåser og el-sparepærer skal lægges i spandene i kælderen.. Papkasser må ikke stå ved siden af containerne: Riv dem i stykker og læg pappet op i containeren. Der må ikke ligge affald i haverne. Og du må ikke brænde affald af. Haveaffald skal i containeren til haveaffald. Det skal klippes i mindre stykker, så det fylder mindst muligt. Du har selv ansvar for at kontakte storskrald. Kontakt Affald Varme Århus: tlf. 87 44 11 44.

4. Udearealer

Beboere skal holde rent uden for den enkelte bolig. Cigaretskodder m.m. må ikke smides på fællesområdet. Vand, tappet fra den fælles udendørs vandhane, må kun anvendes i drivhuset. Det må ikke anvendes til bilvask, vanding af blomster o.lign.

5. Fællesterrassen

Fællesterrassen skal ryddes efter brug – fx hynder, parasol m.v. lægges på plads. Fællesgrillen skal rengøres og bordet aftørres. Side 2 af 2 Boligkontoret Århus – afdeling 52

6. Fællesrum

Se opslaget i rummet. Rygning er ikke tilladt.

7. Tv og radio

Der er kabel TV (Stofa) i afdelingen til radio og tv. Hvis du ønsker en anden løsning skal du kontakte Boligkontoret Århus.

8. Husdyr

Se særskilt regulativ for husdyr.

9. Hensyn til naboer

Tag hensyn til naboer, når du spiller musik, ser tv, osv. Sørg for at naboer i enkelte tilfælde er indforstået med "støj" - fx ved fester. Vis særlige hensyn til naboer ved at dæmpe støjen i hverdage fra kl. 22:00 – 7:00 og i weekender fra kl. 24:00 – 9:00. Boremaskiner må så vidt muligt kun bruges på hverdage fra kl. 10.00 - 20.00. I weekender fra kl. 10.00 - 18.00. Evt. klager skal afleveres skriftligt til Boligkontoret Århus.


Godkendt afdelingsmødet 20. september 2016