FÅ LÆST OP

AFDELING 54
Norsgade

Info fra bestyrelsen

INFO FRA BESTYRELSEN

Denne information er ment til oplysning for afdelingens beboere. Vi har inkorporeret de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med indflytning. Men har du anden tvivl eller spørgsmål, så spørg endelig på afdelingens Facebook-gruppe “Norsgade 7” eller kontakt bestyrelsen ved at sende en mail på afdeling54@bkaa.dk eller tag fat i en af os. Det gælder også, hvis du mener, at der mangler noget i denne information.


Vores afdeling består af 1 familiebolig og 19 ungdomsboliger, herunder 5 etværelses- og 14 toværelses lejligheder.


Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Alle bolighavende medlemmer i afdelingen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde består i at vurdere og beslutte, hvad der skal fornyes eller vedligeholdes, samt at føre tilsyn med afdelingens almindelige tilstand dvs. holde øje med, at her er rent og pænt, og at beboerne er tilfredse.


Hvis du har nogle ideer, forslag, spørgsmål, ris, ros – så henvend dig til bestyrelsen enten personligt, på mail eller smid en seddel i en af vores postkasser. Endvidere sker kommunikation til afdelingens beboere via Facebook-gruppen ”Norsgade 7” og opslagstavlen i fælleshuset.


Afdelingsmøder

To gange årligt (april og september) afholdes der afdelingsmøder. Regnskabet for afdelingen gennemgås, eventuelle forslag fra beboere kommer til afstemning, formanden giver en årsberetning m.m. Alle opfordres til at møde op, da der her træffes mange beslutninger, som kan have betydning for afdelingens beboere. Afdelingsmødet indledes som regel med fællesspisning.


Husorden

I afdelingens husorden fremgår det, hvilke regler og generelle forhold, der gør sig gældende. Husordenen er vedtaget på et afdelingsmøde og kan findes på: https://www.bk-aarhus.dk/afdelinger/afdelinger-storage/afdeling-54/beboermappe/husorden/


Ejendomsfunktionær

Afdelingen bliver serviceret af vores ejendomsfunktionær René, som kan kontaktes på telefon: 26874840 og mail: ejd54@bk-aarhus.dk. Kontortid er hverdage 7.30-8.00.


Vaskeri

Vaskeriet er i fælleshuset 7F. Det er gratis at vaske og tørre tøj. Husk efter brug at rense tørretumblerens fnugfilter, samt at lade låger og sæbeskuffer være åbne, så vi undgår mug.


Fællesrengøring

Rengøringen af fællesarealer går på turnus blandt beboerne. I fælleshuset hænger en liste med fordeling af rengøringsuger, som også uploades til Facebook-gruppen. Derudover er der i fælleshuset et afkrydsningsskema med rengøringsopgaver. Hver lejlighed vil årligt skulle gøre rent cirka to gange.


Udendørsfaciliteter

Vi har to borde-bænkesæt, en grill samt et krydderurtebed, som er til fri afbenyttelse.


Havearealer

Vi skal selv sørge for at vedligeholde udendørsarealerne. Det er beboernes ansvar at holde egne terrasser i pæn stand, herunder sørge for at luge og flette efeu op af hegn. I/ved fælleshuset forefindes vandkande samt haveredskaber. Desuden arrangeres der årligt en havedag, hvor beboerne i fællesskab ordner fællesarealerne.

Privat brug af fællesarealer

Såvel fælleshuset som borde-bænkesættene på udearealet kan bookes til privat brug. Dette gøres via det dertilhørende opslag på afdelingens Facebook-gruppe eller ved at tage kontakt til bestyrelsesformanden på afdeling54@bkaa.dk.


Tag hensyn til naboer og lav gerne et opslag på Facebook-gruppen om arrangementet med forventet tid og et telefonnummer til kontakt.


Fælles materialer

I/ved fælleshuset forefindes vandkande samt haveredskaber til fri afbenyttelse. Krydderurterne i bedet på fællesarealet er også plantet for, at alle beboere kan nyde brug af dem.

Afdelingen har også en grill, som frit kan benyttes. Skriv gerne på Facebook-gruppen, hvis der tændes op, så andre også kan gøre brug af grillen. Derudover har vi tre pavilloner, som kan benyttes ved fællesarrangementer samt ved beboeres private arrangementer.


Af værktøj har vi en stiksav, en vinkelsliber samt en rystepudser. De er alle at finde i fælleshuset, men kontakt gerne bestyrelsen før lån.


Cykelparkering

Cykler skal parkeres i cykelskurene eller på egen terrasse.

Bilparkering

Parkeringspladserne i gården er til fri afbenyttelse for beboere og gæster. Beboere og gæster skal altid sætte et skilt i forruden med navn, lejlighedsnummer og evt. telefonnummer. Parkeringspladserne tættest på porten tilhører ikke afdelingen.


Porten

Porten skal holdes lukket døgnet rundt, da vi ikke ønsker ubudne gæster i gården. Så husk at lukke porten igen, når du er kørt ind eller ud af den. Husk også altid at åbne og lukke porten forsigtigt, da det larmer meget i 7Z (lejligheden ovenover), når porten lukkes. Dette er årsagen til, at porten er inddækket i ledninger – de er med til at dæmpe støjen i 7Z.


Internet

Afdelingen modtager internet fra Stofa via en kollektiv aftale. Der betales 99.- for en 20/20 Mbit forbindelse via huslejen. Kontakt Stofa ved indflytning for at få ændret navnet på adressen.


Ønskes en hurtigere forbindelse skal Stofa ligeledes kontaktes – der vil som regel skulle betales differencen op til den ønskede hastighed på separat regning. Når man kontakter Stofas kundeservice for at ændre produktet, skal man bede om at tale med Dianna fra Stofa VIP og oplyse hendes initialer DIAKVI. Herefter vil man blive viderestillet til hende, og hun vil hjælpe med at få ændret produktet, fx hurtigere internetforbindelse.


Ventilation

I alle ungdomsboligerne er der i depotet et ventilationsanlæg. Ventilationen er som udgangspunkt behovsstyret (automatisk) og behøver derfor ikke yderligere indstilling. Det kan imidlertid i nogle tilfælde være nødvendigt at justere på udsugningsstyrken, fx ved manuelt at anvende ’boost’-funktionen (kortvarig maksimal udsugning). Dette gøres ved hjælp af remoten i depotrummet.


Filtrene skal jævnligt udskiftes. Dette gøres som udgangspunkt af vores ejendomsfunktionær. Remoten vil bippe og vise en meddelelse, når det er tid. Kontakt ejendomsfunktionæren eller bestyrelsen.


For manual til ventilationsanlægget, se følgende link: https://www.manualslib.com/manual/989119/Danfoss-Air-A2.html


På side 12 forefindes vejledning til udskiftning af filtre under punkt 3.1.

Køleskab

Ved indflytning skal nye beboere selv medbringe et køleskab, og det kan derfor på forhånd være rart at vide, hvor stort et køleskab, der er plads til. Målene på indhakket til køleskab er: 62 cm dyb, 61 cm bred (2-værelseslejlighed).