FÅ LÆST OP

AFDELING 58
Ranunkelvej

Haveregulativ

Skån de grønne anlæg
Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne dagligt vil gøre deres til at værne om beplantninger og anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse til glæde og gavn for alle beboere.

Til din bolig hører et stykke have, enten som frit beliggende parcel eller i direkte forbindelse med boligen. Det gælder dog ikke for 2 værelses lejligheder på 1. sal (B-numre).

Generelt
Dette stykke have skal vedligeholdes af dig som lejer. Arealerne skal altid holdes i sømmelig stand, bede luges, fliser renholdes og græsarealer og hække holdes velklippede.

Ud over de anførte punkter i dette regulativ, er Boligkontoret Århus’ regler for vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning samt eventuelt afdelingens egne retningslinier/vejledninger gældende som supplement.

Beplantning
Der må ikke på havearealerne plantes træer, buske eller anden beplantning, der ved deres højde og bredde kan genere beboerne. Beplantning må ikke være til gene for vedligeholdelse af træværk, mur eller andre bygningsdele. Du er som lejer ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af denne.

Hegn
Efter der er plantet hække skal hegn vedligeholdes af lejerne i de tilstødende lejligheder. Opsætning af flere hegn kan kun ske med tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og administrationen. Vedligeholdelse heraf påhviler lejeren.


Udhuse
Hører der til boligen et udhus, skal du være opmærksom på, at den indvendige vedligeholdelse er pålagt lejeren.

Vedligeholdelse
Arealerne skal holdes fri for ukrudt ved hakning, lugning eller lignende, så der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler. Gødskning af arealerne skal så vidt muligt foregå med naturlige gødningsmidler og med så moderat brug af kunstgødning som muligt.

Forsømmer lejer forpligtelsen til sin havevedligeholdelse i henhold til bestemmelserne herom, og dette fortsætter trods påkrav, vil der blive rekvireret ekstern bistand hertil for lejers regning, idet udgiften hertil vil blive anset som anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Hæk
Hækken må max være 180 cam høj, og den skal klippes 1 gang årligt.

Vinterforanstaltninger
Ved glat føre i vinterperioden må der ikke anvendes salt, men kun urea. Spørg varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen vedrørende glatførebekæmpelse.

Skel
Skellet mellem naboen er hvor væggene støder sammen og ud til sti. Ende lejemål må ikke genere gennemgang for offentlig passage.

Diverse
Til dette regulativ er der muligvis udarbejdet et sæt retningslinier/vedligeholdelsesvejledninger af afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Retningslinierne/vejledningen udleveres af afdelingsbestyrelsen ved indflytning. Har du ikke modtaget noget – spørg afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Er du i tvivl om et eller andet – kontakt afdelingsbestyrelsen.