FÅ LÆST OP

AFDELING 58
Ranunkelvej

ORDENSREGLEMENT FOR HUSDYRHOLD

Det er tilladt at have 2 husdyr i lejlighederne.

Følgende regler er gældende for husdyrhold:

  • Hunde skal på afdelingens område føres i bånd så kort, at dyret holdes tæt ind til ledsageren.
  • Det er ikke tilladt at have hunde, der er forbudt i den gældende hundelov.
  • Det påhviler husdyrs ledsager at drage omsorg for, at det ikke forurener afdelingens gangstier, bygninger, indgangspartier, anlæg eller lignende.
  • Husdyr må ikke forvolde skade på afdelingens bygninger, beplantning, anlæg eller lignende.
  • Husdyret skal altid når det færdes udenfor lejligheden bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens/lejerens navn og adresse.
  • Lejligheden, som husdyr opholder sig i, må ikke lide overlast som følge af dyreholdet. Slid ud over det normale betragtes som misligholdelse og står helt for besidderens/lejerens egen regning. Problemer med utøj fra dyrene er lejerens ansvar, og bekæmpelse sker derfor på dennes regning.
  • Det er ikke tilladt at have mere end to husdyr (hund/-e og/eller kat/-te).
  • Husdyr må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere i afdelingen.

Godkendt på afdelingsmøde 6. september 2016