FÅ LÆST OP

AFDELING 58
Ranunkelvej

Husorden

Affald
Du skal putte dit affald i affaldsposer af hygiejniske grunde. Du må ikke placere madrester og andet affald på afdelingens udearealer – det tiltrækker fugle, rotter og andre skadedyr. Derfor må du heller ikke fodre vilde fugle og dyr. Det er dog tilladt at bruge et foderbræt.

Du skal aflevere stort affald ved afdelingens storskrald – fx papkasser, møbler og lignende.

Antenner
Hvis du vil sætte antenne eller parabol op, så kontakt administrationen.

Fællesområder

  • Du må kun parkere biler og motorcykler på afdelingens parkeringspladser. Du må ikke parkere campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer eller køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg i afdelingen.
  • Grill på fællesarealer skal ske så langt fra lejlighederne, at du ikke generer andre. Vis også hensyn til andre, hvis du griller i egen have eller på altan.
  • Cykling og kørsel med motorkøretøjer frabedes i gårdene.

Hensyn til dine naboer
Vis hensyn til dine naboer. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. I forhold til støj gælder har vi dog nogle konkrete regler i afdelingen:

  • Maskiner: Du må bruge maskiner og støjende værktøj på alle hverdage mellem kl. 07-19, lørdage mellem kl. 10-19 og på søn- og helligdage mellem kl. 10-19.
  • Musik: Mellem kl. 23-07 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden fra musik, instrumenter, tv mv. Du må ikke spille høj musik for åbne vinduer eller døre. Hvis du holder fest informer naboerne herom, det opfordres til at dette gøres gennem opslag i gården.
  • Generelt: Du bør undgå støjende adfærd i form af fx høj tale eller råb i både bolig og fælles arealer.

Husdyr

  • Se afdelingens særskilte reglement for husdyr.

Skur
Dit skur skal være låst. Du må ikke tilslutte frysere og lignende i rummene.

Vaskeri
Da der ikke er vaskeri i afdelingen må du tørre dit tøj i tørretumbler eller uden for boligen på det areal der tilhører boligen, men ikke i boligen.  Mellem kl. 23-07 bør du undgå at bruge egen vaskemaskine og tumbler.

Almindelige bestemmelser
Det er i alles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen og informerer afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne. Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.

Godkendt på afdelingsmøde 9. september 2013