FÅ LÆST OP

AFDELING 59
Høegh Guldbergs Gade

Husorden

Ordensregler

 1. Alle beboere har i fællesskab ansvaret for at holde ro og orden i huset. Alle skal efterleve regler fra afdelingsbestyrelsen eller boligorganisationen. Regler gælder også for gæster, og som beboer hæfter du for dine gæsters adfærd. 
 2. Alle beboere skal vise hensyn til øvrige beboere. På hverdage må man ikke støje efter kl. 23.00. I weekenden ikke efter kl. 01.00. Vis desuden ekstra hensyn i eksamensperioderne maj-juni og december-januar.
 3. Private fester skal annonceres senest to dage inden festen på opslagstavlen i stueetagen. 
 4. Du må ikke have eller medbringe husdyr i huset. 
 5. Du må ikke opsætte paraboler, antenner mv. 

Fællesfaciliteter

 1. Alle beboere skal holde orden i og værne om de fælles faciliteter. Der må ikke stå cykler, skrald, møbler eller andre genstand på fællesområderne - medmindre andet er besluttet. 
 2. Cykler må kun parkeres på anviste arealer. Dvs. du må ikke stille din cykel foran postkasser, containere, på fliserne foran huset eller inde i huset. 
 3. Du må overtage vaskemaskine og tørretumbler, hvis de ikke er i brug 15 minutter efter en bestilt vasketid. 
 4. Rullekurvene må ikke fjernes fra vaskekælderen. Vaskestativerne i tørrerummet skal altid slås sammen efter brug. 
 5. Man hæfter for evt. skader på faciliteterne som man selv er skyld i. 

Overtrædelse af husorden

 1. Hvis en beboer overtræder husordenen kan man klage skriftligt Boligkontoret Århus. Beboeren vil så få en skriftlig advarsel. Ved flere eller grove overtrædelser kan sagen gå til Beboerklagenævnet og lejemålet kan ophæves.

 

 Godkendt på beboermøde den 24.09.2001