FÅ LÆST OP

AFDELING 68
Østergade

Husorden

Affald
Du skal putte dit affald i affaldsposer af hygiejniske grunde. Du må ikke placere madrester og andet affald på afdelingens udearealer – det tiltrækker fugle, rotter og andre skadedyr. Derfor må du heller ikke fodre vilde fugle og dyr. Det er dog tilladt at bruge et foderbræt.

Du skal aflevere stort affald ved afdelingens storskrald – fx papkasser, møbler og lignende.

Altaner
Du skal holde altanen ren, så afløbet ikke bliver tilstoppet. Du må gerne stille altankasser indvendigt på altanen.

Du må tørre tøj og lufte sengetøj på altanen, hvis det ikke er til gene for andre beboere. Tøjet bør dog ikke være synligt fra fællesarealer eller gade.

Du må ikke banke tæpper mv. fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere.

Antenner
Hvis du vil sætte antenne eller parabol op, så kontakt administrationen.

Fællesområder

 • Der må ikke stå hjælpemidler eller andet der kan være til gene eller en risiko ved brand. 
 • Eventuelle branddøre skal være lukket. 
 • Du må kun parkere biler og motorcykler på afdelingens parkeringspladser. Du må ikke par-kere campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer eller køretøjer  med en tilladt total-vægt over 3500 kg i afdelingen. 
 • Grill på fællesarealer skal ske så langt fra lejlighederne, at du ikke generer andre. Vis også hensyn til andre, hvis du griller i egen have eller på altan.

Hensyn til dine naboer
Vis hensyn til dine naboer. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. I forhold til støj gælder har vi dog nogle konkrete regler i afdelingen:

 • Maskiner: Du må bruge maskiner og støjende værktøj på alle hverdage mellem kl. 07-19, lørdage mellem kl. 08-19 og på søn- og helligdage mellem kl. 10-19.
 • Musik: Mellem kl. 23-07 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden fra musik, in-strumenter, tv mv. Du må ikke spille høj musik for åbne vinduer eller døre.
 • Generelt: Du bør undgå støjende adfærd i form af fx høj tale eller råb i både bolig og fælles arealer.

Husdyr

 • Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre større husdyr.
 • Det er ikke tilladt at have sådanne dyr i pleje.
 • Du må gerne holde mindre dyr som fx burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl.
 • Gæster må gerne have husdyr med – dog max ét døgn ad gangen og max en gang om ugen.

Pulterrum
Dit pulterrum skal være låst, og eventuelle vinduer skal være lukkede. Du må ikke tilslutte frysere og lignende i rummene uden tilladelse.

Vaskeri
Tør dit tøj i tørretumbler eller uden for boligen. 
Mellem kl. 23-07 bør du undgå at bruge egen vaskemaskine og tumbler.

Almindelige bestemmelser
Det er i alles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen og informerer afde-lingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne. Overtræ-delser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.

 

Godkendt på afdelingsmødet 26.8.2013