FÅ LÆST OP

AFDELING 75
Herningvej

Husorden

Ro

  • På hverdage skal der være ro kl. 23.00 - inde og ude.
  • Fredag og lørdag skal der være ro kl. 01.00.
  • Det er ikke tilladt at bore mellem kl. 21.00 og kl. 8.00.
  • Det gælder alle former for støj.
  • Generelt skal man vise hensyn til de øvrige beboere.

Klager
Klager fungerer efter det formelle klagesystem, hvor klagen skal indgives skriftligt til boligforeningen. Der opfordres dog til, at man klager personligt til den pågældende inden der indgives skriftlig klage. Hvis støjen fortsætter efter personlig henvendelse til den pågældende, har man ret til at tilkalde politiet! For at undgå at det når så vidt, opfordres der til, at man overholder denne husorden.

Fester
Der opfordres til, at man sætter en seddel op på opslagstavlen i kælderen inden man holder fest samt evt. informerer sine naboer, over- og underboere i god tid. Vis hensyn.

Udendørs fællesareal
Man skal rydde op efter sig selv og i øvrigt ikke forvolde skade på borde, græsplæne osv. Tænk f.eks. over hvor du stiller grillen. Husk at samle evt. cigaretskodder op. Grillkul bortskaffes efter total nedkøling i pose i den almindelige dagrenovation.

Fælleslokalet i kælderen
Søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag skal der være ro kl. 23.00. Fredag, lørdag og helligdage skal der være ro kl. 02.30 i selskabslokalet. Dog gælder reglerne i punktet om ro udendørs. Fælles fester for hele afdelingen er dog undtaget disse regler. Rygning i lokalet er ikke tilladt og der henvises til askebægere uden for kælderdøren.

Affaldssystemet
Der henvises til kommunens regler. Pap og papir skal i containere og flasker skal i en container 20 meter op ad Herningvej.

Containerne må ikke overfyldes. (Kommunen giver høje bøder).

Alt der ikke kan være i almindelige affaldsposer skal placeres ved storskrald, som er ved husgavlen på Herningvej. Storskrald må kun henstilles såfremt der på forhånd er bestilt afhentning og kommunens anvisninger overholdes. Storskrald kan bestilles via www.affaldvarme.dk

Husdyr
Det er tilladt at holde 1 indekat eller 1 hund

  • Højdegrænse ift. hund på 50 cm
  • Der opfordres til, at man køber en hund eller indekat der passer til lejlighedens størrelse. 
  • Der henstilles til, at man ikke har støjende hunde eller katte - både ift. aktivitetsniveau og gøen, og at der generelt tages hensyn til sine naboer.

Svalegangen
Der skal være fri passage. Viceværten kan ikke gøre gangene rene, hvis der opbevares ting og dermed bliver rengøringen på eget ansvar.

Kælderen
Kælderens gangarealer skal være frie. Ting skal opbevares inde i rummene. Viceværten har ret til at fjerne ting der opbevares uden for kælderrummene.

Vaskerummet
Beboerne opfordres kraftigt til at hente deres vasketøj efter vask. Ryd op efter dig selv. Glemt vasketøj fjernes hver fredag.

Nøgler
Der er udleveret mindst 3 nøgler pr. lejlighed. Opbevar evt. en hos en ven eller nabo, da en låsesmed ikke kan åbne dørene. Det er ikke viceværtens job at komme til undsætning.

Cykler
Cyklerne skal parkeres i stativområderne og ikke op af pillerne og lignende.

 

Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 27. august 2019