FÅ LÆST OP

AFDELING 80
Knudrisrækkerne

Plantegninger

Nettoareal: Størrelsen af alle boligens rum, inkl. egne skille- og ydervægge, samt halvdelen af lejlighedsskel mod naboboliger.

Bruttoareal: Nettoarealet inkl. andel af fællesareal, såsom trapperum, fællesrum, vaskeri mv.

Adresseoversigt - se placeringen af hver enkelt bolig