FÅ LÆST OP

AFDELING 1
Paludan Müllers Vej - Jens Baggesens Vej

Husorden

1. Det er ikke tilladt at sætte antenner og paraboler op uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

2. Det ikke tilladt at have tørrestativ og lignede på altan over altanhøjde.

3. Man må ikke banke tæpper mv. fra vinduer eller altan.

4. Det er ikke tilladt at grille med åbent ild eller med kul på altanen.

5. Det er ikke tilladt at sætte skilte eller reklamer op i afdelingen uden skriftlig tilla-delse fra boligforeningen.

6. Larmende værktøj, som fx slagboremaskine, må kun benyttes på hverdage fra kl. 7-19, lørdag fra kl. 10-15 samt søn- og helligdage fra kl. 10-14.

7. Man skal tage hensyn til naboer, når man benytter musikinstrumenter, musikanlæg, tv, radio, o.l. Sørg for at naboer er indforstået med støj efter kl. 22 fra søndag til torsdag, og efter kl. 24 fredag og lørdag.

8. Cykler skal stilles i cykelstativer, cykelskure eller eget kælderrum.
Knallerter skal stilles i knallertskuret ved nr. 70-72. Knallerter må ikke stilles i cykelskure eller opgange eller i kældre (herunder i lejede kælderrum eller i tildelte depotrum) eller i gårdanlæggene bag blokkene.

9. Personbiler og motorcykler må kun parkeres i afmærkede parkeringsbåse.
Det er ikke tilladt at standse og parkere på eller foran brandvejen.
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler, trailer o.l. må ikke parkeres på afdelingens område.

10. Kælderrum skal være låst og vinduer skal være lukkede.

11. Affald, fodtøj, flasker, aviser, reklamer mv. må ikke stilles på trappen.

12. Vaskerum og maskiner skal behandles med omhu og rengøres efter brug.
Vaskeregulativet skal overholdes.

13. Husdyr:

  • Det er tilladt have ét husdyr pr. bolig: En indekat eller en hund med en skulderhøjde på maks 40 cm.
  • Hvis der luftes hund/kat  på vores udearealer skal der ryddes efterladenskaber op med det samme.
  • Ved gentagne klager, må ejeren forvente et krav om at dyret fjernes. Klager kan f.eks. være over gøen, manglende oprydning, eller skader på opgang, udearealer eller lignende.14. Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte o.l. i afdelingens område.

 

 Godkendt på det ordinære afdelingsmøde 16. september 2020