FÅ LÆST OP

Fortrinsret

Når du har boet i din nuværende bolig i 1 år, så har du beboerfortrinsret til en anden bolig hos Boligkontoret Århus. Dette fortrin gælder dog kun hver anden gang en bolig bliver ledig.

Man taler om hhv. en intern venteliste og en ekstern venteliste. Og den interne venteliste har to niveauer:

  1. Intern 1 - ventelisten til en anden bolig i samme afdeling.
    Forrest i køen står (hver 2. gang): Personer, som bor i afdelingen – og har boet der mindst 1 år. 

  2. Intern 2 - ventelisten til en anden bolig i samme boligorganisation, dvs. i Boligkontoret Århus.
    Forrest i køen står (hver 2. gang): Personer, som bor i en af boligorganisationens andre afdelinger – og har boet der mindst 1 år. 

  3. Ekstern - ventelisten for personer, som ikke har en bolig i boligorganisationen.

I alle tilfælde gælder: Den boligsøgende, som har været tilmeldt AARHUSbolig i længst tid, står forrest i den respektive kø.

Dit fortrin gælder kun  ved hver 2. ledig bolig
Ved næste ledige bolig i en given afdeling gælder beboerfortrinsretten ikke. Nu gælder det kronologiske og "ligeværdige" ventelistesystem. Dvs.: Forrest i køen står (hver 2. gang): Personer med højeste anciennitet på AARHUSbolig - og uanset om man har en bolig eller ej. 

Bemærk

  • Så snart du opsiger din bolig, så forsvinder din fortrinsret. Du skal altså søge en anden bolig inden du opsiger din nuværende bolig.
  • For ungdomsboliger er det kun den lejer, der står øverst på lejekontrakten, som opnår beboerfortrinsretten.

Du kan desuden få en fortrinsret i udvalgte afdelinger i Boligkontoret Århus, hvis:

Hvis du har mindst 1 barn under 18 år i husstanden, kan du desuden få fortrinsret til 4 og 5 rums boliger i de afdelinger, der har den boligtype.

Registrer selv dit evt. fortrin på AARHUSbolig.dk under dine personlige oplysninger.