FÅ LÆST OP

En forbedring øver boligens værdi

- og giver dig ret til godtgørelse

Forbedring eller forandring

Når du i samråd med en medarbejder i Teknisk afdeling planlægger at ændre på din bolig, så vurderer vi om der er tale om en forbedring eller forandring. Vurderingen sker altid individuelt i forhold til boligens helhed – herunder kvalitet, pladsforhold, lejeniveau osv. Vurderingen sker ud fra retningslinierne i BL’s pjece om råderet.

Forbedringer øger boligens værdi. Fx hvis du laver et nyt køkken, badeværelse, energiforbedringer mv. Du skal ikke reetablere forbedringer, når du flytter. En forbedring giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Se BL-pjecen side 12-15.

Forandringer er ændringer, som ikke forbedrer boligens værdi – fx gulvbelægning og valg af andre materialer. Og de giver dig derfor heller ikke ret til godtgørelse. Boligkontoret Århus vurderer om en forandring skal reetableres ved flytning, eller om den kan forblive til den nye lejer.

Se eksempler på forbedringer og forandringer her.