FÅ LÆST OP

Uden for boligen

Afdelingsmødet beslutter, hvilke forbedrings- og forandringsarbejder, der er tilladt uden for selve boligen. Fx en udestue, drivhus, garage mv.

I den forbindelse skal afdelingen lave et råderetskatalog over tilladte arbejder – altså en positivliste over det beboerne må lave som hhv. forbedring eller forandring uden for boligen.

Hvis afdelingsmødet ikke har en beslutning om arbejder uden for boligen, så kan lejer indgå en individuel aftale med Boligkontoret Århus