FÅ LÆST OP

Ledelse

Morten Homann

Direktør

Tlf. 87 39 39 01 / 26 87 48 87 - mh@bk-aarhus.dk

 • Overordnet ledelse
 • Strategi, målsætninger og visioner
 • Organisationsbestyrelsen
 • Strategi for nybyggeri
 • IT-strategi
 • Personalepolitik og -jura
 • Indkøbsaftaler for boligorganisationen

Michael Andersen

Driftschef

Tlf. 87 39 39 40 ma@bk-aarhus.dk

 • Gennemføre en ensartet forretningsgang
 • Tværgående indsats inden for energioptimering, affaldshåndtering mv.
 • Samarbejdsudvalg og Sikkerhedsudvalg

Erik Frehr

Bygge- og Innovationschef

Tlf. 87 39 39 04 ef@bk-aarhus.dk

 • Nybyggeri
 • Renoveringer
 • Bæredygtighed
 • Energibesparelser

Peter Behnk

Økonomi- og udlejningschef

Tlf. 87 39 39 16 - pb@bk-aarhus.dk

 • Budget og regnskab
 • Finansiering, likviditet og kapitalforvaltning
 • Byggeri og helhedsplaner
 • Råderet
 • Lovgivning
 • Udlejningsaftaler
 • Afdeling 22-24-29-38-48-54-55-59-63-67-71-75

Alex Vejby Nielsen

Chefkonsulent

Tlf. 87 39 39 08 - avn@bk-aarhus.dk

 • Udvikling af det boligsociale arbejde i Vandtårnsområdet og Frydenlund