FÅ LÆST OP

Ledelsessekretariat

Vi servicerer organisations- og afdelingsbestyrelser fx med afdelingsmøder, rådgivning og kursusvirksomhed, og vi står for kommunikation, it-løsninger og datainfrastruktur i Boligkontoret Århus. 

Mette Kjær Larsson

Kommunikations- og IT-medarbejder

Tlf. 87 39 39 05 - mkl@bk-aarhus.dk

 • Ekstern og intern kommunikation
 • Digital kommunikation - intranet, hjemmesider
 • Grafisk kommunikation
 • Designmanual
 • IT support
 • Vedligeholdelse og udvikling IT
 • Kontaktperson for beboerdemokratiet
 • Planlægning og opfølgning på afdelingsmøder

Mogens Bøgh Vindbjerg

Kommunikationsrådgiver

Tlf. 87 39 39 06 -  mv@bk-aarhus.dk

 • Kommunikationsstrategi og -planer
 • Optimering af services - eksterne oplevelse og interne processer
 • Sparring på tværs af organisationen i alle former for kommunikation
 • Intranet, BKÅ portalen, hjemmesider
 • Foto og Photoshop
 • Planlægning og opfølgning på afdelingsmøder

Jan Poulsen

IT-konsulent

Tlf. 87 39 39 12- jp@bk-aarhus.dk

 • Andet niveau intern IT-support
 • Drift af IT-systemer og værktøjer
 • Udvikling af IT-værktøjer
 • Udvikling af udskrifter, standarddokumenter og andre værktøjer
 • Implementering af nye IT-systemer

Per Pedersen

Ejendomsfunktionær og arbejdsmiljørepræsentant

Tlf. 26 87 48 25  - pp@bk-aarhus.dk

 • Intern service og forefaldende arbejde
 • IT
 • Post

Jens Dam Kofoed

Juridisk konsulent

Tlf. 87 39 39 10 - jdk@bk-aarhus.dk

 • Klagesager og udlægssager
 • Intern rådgivning i juridiske spørgsmål