FÅ LÆST OP

NYHEDER

AARHUSbolig tabte i Højesteret

10 . februar 2014

Højesteret afsagde 7. februar dom i to sager, hvor boligsøgende er blevet slettet fra ventelisten i AARHUSbolig.

De boligsøgende blev slettet fra ventelisten, fordi de ikke havde betalt deres årlige ventelistegebyr. De modtog aldrig girokortet med gebyret, selv om det var sendt til den korrekte adresse. Derfor gav Højesteret dem medhold i, at de skal bevare deres anciennitet og ikke slettes fra ventelisten.

Det tager AARHUSbolig til efterretning.

Derfor kan du nu få din anciennitet tilbage, hvis du ikke modtog girokort i 2011 og 2012, og derfor blev slettet fra ventelisten. Læs Højesterets afgørelse her

For at få din anciennitet tilbage skal én af tre ting være opfyldt:

  1. Du betalte ikke det årlige gebyr, fordi du ikke modtog et girokort. Gebyret skulle betales i 2011 eller 2012.
  2. Du betalte dit gebyr for sent – dog senest 3 uger for sent. Gebyret skulle betales i 2011 eller 2012.
  3. Du betalte til et forkert kontonummer – dog senest 3 uger for sent. Gebyret skulle betales i 2011 eller 2012.

Læs mere om, hvordan du får din anciennitet tilbage på AARHUSboligs hjemmeside