FÅ LÆST OP

NYHEDER

Billigere varme

26 . april 2018

God nyhed: Der er stor sandsynlighed for, at du får penge tilbage fra din varmeregning – hvis du vel at mærke ikke har øget dit forbrug siden sidste år. AffaldVarme Aarhus sænker nemlig varmetaksten fra 1. maj 2018.

  • Hvis du afregner direkte med AffaldVarm, så kan du se de nye takster på www.affaldvarme.dk/takster samt hvordan du kan se det på de næste aconto-opkrævninger og din årsopgørelse. 

  • Hvis du afregner via Boligkontoret Århus, så sker reguleringen på di årsopgørelse, der kommer i løbet af 2019.

Årsagen til nedsættelsen er, at AffaldVarme Aarhus har vundet en gammel skattesag og har derfor modtaget en afgiftsgodtgørelse på i alt 211 mio. kr. Og det kommer nu dig til gode i form af billigere varme.