FÅ LÆST OP

NYHEDER

Boligkontoret Århus vinder visionskonkurrence

Boligkontoret Århus skal – i samarbejde med BIG og SLETH - flette ca. 80 almene boliger ind i en ny spændende arkitektonisk og social helhed på den unikke placering med by og hav som nærmeste naboer: Bassin 7 på Aarhus Ø.

18 . august 2017

Illustration: SLETH

Boligkontoret Århus’ egne vision lyder: Vi vil skabe hjem, der samler Aarhus. Og den vandt genklang hos dommerkomiteen hos Aarhus Kommune, da den blev omsat i et konkret bud på, hvad almene boliger kan gøre for Bassin 7. Vinderprojektet kommer på en gang med en række nytænkende bud på, hvordan urbane fællesskaber og mangfoldigheden i området udvikles og holdes i live. Og samtidig understøtter boligorganisationens ideer den større vision og udviklingsplan for Bassin 7, herunder med et skarpt fokus på at forene det sociale og miljømæssige i bæredygtige boligformer og byrum.

Vi har før overvejet at bygge ved havnen. Her så vi en oplagt mulighed for at føre vores visioner ud i livet i et tæt samarbejde med det private og kulturlivet. Her får vi nemlig mulighed for at tænke livet mellem husene ind før – og sammen med – de arkitektoniske greb.

Vi er overbeviste om, at byen og dens fællesskaber bliver stærkere af, at boligområder er mangfoldige. Vi tror på, at den enkelte får langt større værdi i at møde og opleve forskelligheder fremfor kun at færdes i blandt genkendelige spejlbilleder. Her kommer vi med en stor viden og erfaring, forklarer Morten Homann, direktør i Boligkontoret Århus.

Vinderforslaget får også ros for, at tænke den øvrige by med ind i en større kontekst og for at vægte levedygtige sociale relationer. Dels ved at den nye boligafdelingen åbner sig op og inviterer det omgivende byliv indenfor i fleksible fællesrum. Dels ved at Aarhus Ø i princippet gør det samme med varierede tilbud til øvrige aarhusianere og dermed aktivt integrerer sig med byen og bylivet.

Beboerinddragelse og medejerskab
Boligkontoret Århus foreslår også, at kommende beboere skal involveres tidligt i både idefaserne og i et vist omfang i udførelsesfasen – fx ved at medvirke til at beplante, udsmykke og indrette fælles gårdrum. Det giver både ejerskab til de nye rammer og spirende fællesskaber, når man arbejder sammen om et fælles mål og skaber fælles værdier.

Vores mål er ikke isoleret et ikonisk byggeri, der kun tiltrækker en bestemt type af beboere. Vi går ind i projektet for at sikre, at vi får en bæredygtig byudvikling med stor variation: Et ’ hjemligt ’ og indbydende byrum med et rigt byliv, der griber solidt fat i det øvrige Aarhus - til glæde for både miljø, mennesker og økonomien, understreger Morten Homann.

Planerne for Bassin 7

  • Et konsortium bestående af BIG, GEHL Architects, Kilden og Mor­tensen samt Aarhus Kommune har udarbejdet den overordnede udviklingsplan for Bassin 7.
  • Anpartsselskabet Bassin 7 – med bl.a. BIG og SLETH - har forud for valget af Boligkontoret Århus vundet byggeretten i området. Det er et vilkår, at den private bygherre integrerer ca. 80 almene familieboliger i projektet.
  • De almene boliger skal placeres så de bedst mulig bidrager til at understøtte visionen for Bassin 7 om blandt andet bylivsaktiviteter og aktive stueetager i den vedtagne udviklingsplan. Den endelige placering afklares i dialog mellem Anpartsselskabet Bassin 7, Boligkontoret Århus og Aarhus Kommune.
  • Projektet på Bassin 7 skal tænkes sammen med visionen for hele Ø4, og der bliver tale om en ny type byggeri på havnen - lavere, mere humant, mere åbent, mere fællesskab.

Læs mere

Om bassin 7 i JP

Hos SLETH

Hos BIG