FÅ LÆST OP

NYHEDER

Du får friere TV-valg

Fra 1. juli 2016 er du - i princippet – ikke længere forpligtet til at betale for boligafdelingens tv-pakke. Men i praksis bliver der dog tale om en indfasningsperiode, der varierer fra boligafdeling til boligafdeling.

21 . juni 2016

Vi kan i skrivende stund ikke sige præcist, hvornår du har mulighed for at fravælge den tv-pakke, som din boligafdeling tilbyder. 

Det skyldes, at mange afdelinger har indgået kontrakter med en tv-leverandør for en årrække, og den nye fritvalgsordning kan først træde i kraft efter kontraktperiodens udløb. I nogle tilfælde har vi et opsigelsesvarsel på et år plus evt. bindingsperiode på flere år.

Boligkontoret Århus er gået i forhandling med alle tv-leverandører om muligheder for at dispensere fra de lange bindingsperioder. Og samtidig undersøger vi alternative løsninger, der giver individuelle valgmuligheder.

Så snart vi har konkrete løsninger på bordet vil vi fremlægge dem for den enkelte boligafdeling. Det kan muligvis blive på næstkommende afdelingsmøde eller på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Derfor: Du hører nærmere, når vi ved mere.