FÅ LÆST OP

NYHEDER

Flere boliger til studerende

Boligkontoret Århus bygger en bæredygtig smeltedigel til studerende og forskere centralt i det aarhusianske studiemiljø – herunder en boligafdeling med et helt nyt koncept for beboersammensætning.

21 . december 2016

Der bliver tale om i alt ca. 245 bæredygtige boliger fordelt på to nærliggende afdelinger på Katrinebjerg – lige ved Universitetet og IT-byen. Den ene bebyggelse er en ren ungdomsboligafdeling med 115 studieboliger beliggende på hjørnet af Finlandsgade og Paludan-Müllers Vej – lige ved Storcenter Nord. Den anden afdeling ligger på den såkaldte ”Hambrogrund” ved Helsingforsgade og skal rumme ca. 130 boliger. Det særlige ved denne afdeling er, at vi her blander almindelige ungdomsboliger med lidt større boliger til Ph.d.-studerende og postdocs.

Begge boligafdelinger skal danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og vores miljø - i et langsigtet og balanceret perspektiv. Bygningerne skal sætte højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Og ambition er, at begge byggerier opnår en DGNB-certificering samtidig med, at vi indarbejder innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion.

Forbeholdt forskere
Boligkontoret Århus er i forvejen den boligorganisation i Aarhus, der har og driver flest ungdomsboliger – altså boliger forbeholdt studerende under 35 år, som er i gang med en uddannelse. Men den nye boligafdeling på Hambrogrunden er et innovativt koncept, hvor man øremærker halvdelen af boligerne til Ph.d.-studerende og postdocs ved Aarhus Universitet. Den anden halvdel er traditionelle ungdomsboliger.

Det er mig bekendt første gang, at vi laver dette greb i Danmark – at vi dedikerer boliger til personer i den livsfase. Som Ph.d. falder du ned mellem to stole: Du er stadig studerende, men passer ikke ind i en standard studiebolig. Og typisk kommer Ph.d.-studerende og postdocs fra resten af landet og hele verden, og de er nødt til at have en bolig med relativ kort varsel, siger direktør i Boligkontoret Århus Morten Homann.

Samtidig kan de nye boligtyper medvirke til at fastholde folk i området og Aarhus efter studietiden, hvor man naturligt opbygger sit netværk og muligvis et fællesskab i studie- og uddannelsesmiljøet. En undersøgelse viser, at der blandt nyuddannede er en reel efterspørgsel på netop muligheden for at blive boende i ens område. I et større perspektiv vil boligerne dermed også skabe et mere mangfoldigt studiemiljø på Katrinebjerg og styrke Aarhus’ image som en attraktiv studieby.

Beboerønsker og miljømål
Fælles for de to byggerier er, at potentielle beboere – studerende og forskere – har været involveret i at beskrive ønsker og krav til de nye rammer. Det gælder både i forhold til den enkelte private bolig og i forhold til udformningen af de ydre rammer, som beboerne i afdelingen er fælles om. Fra boligorganisationens side ønsker man nemlig, at skabe og tilbyde de bedst mulige rammer for, at fællesskaber blandt beboerne kan opstå og udvikle sig, så man også socialt opbygger et stærkt tilhørsforhold til afdelingen og bydelen rundt om.

Forventet byggestart er efterår 2017, og boligerne er efter planen klar til indflytning i slut 2019 - begyndelsen af 2020.

Kontaktperson
Erik Frehr
Bygge- og Innovationschef

Tlf. 87 39 39 04  - ef@bk-aarhus.dk