FÅ LÆST OP

NYHEDER

Flere huslejestigninger i 2022

01 . september 2021

Det er desværre nødvendigt at hæve huslejen i en hel del afdelinger i 2022. Det er der flere forklaringer
på, men de fleste steder er der tre hovedårsager:

 

  • Rente: Vores rådgivere siger samstemmende, at vi ikke kan regne med at få forretning af vores obligationer i 2022. Det er helt urealistisk at få mere end 0 i forretning på de finansielle markeder efter coronapandemien og med en i forvejen lav rente. Derfor mister afdelingen en renteindtægt, der ellers har varmet i budgettet i mange år.

  • Overskud/underskud: Der har i mange år været kunstigt høje overskud i de fleste afdelinger. Med andre ord har husleje i sin tid været for høj. Det har vi gradvist løst ved at nedsætte niveauet for år tilbage samt ved at afdelingen løbende har fået "tilskud" fra gamle opsparinger. For resultatet bør helst være tæt på 0 hvert år.
    Nu er overskuddene brugt. Derfor mister afdelingen også den evt. indtægt i 2022. Hvis en afdeling omvendt har underskud stiger huslejen selvsagt også.

  • Henlæggelser: Afdelingen skal spare op til fremtidige arbejder gennem de såkaldte henlæggelser. Der har alle almene afdelinger historisk været dårlige til - og så er de blevet ramt med mellemrum af store stigninger, fordi der skulle optages lån. I Boligkontoret Århus har vi i snart ti år haft fremtidssikringsstrategier, der gør, at vi sparer bedre op end de fleste. Men i næsten alle afdelinger stiger henlæggelserne fortsat, fordi vi stadig ikke er helt i mål med at spare nok op til fremtiden. Henlæggelserne nedsættes måske teknisk, men stiger samlet sammen med kontoen til almindelig vedligehold (se nedenfor).

Så to manglende indtægter og en stigende omkostning (evt. sammen med andre små bække) fører
desværre til en højere husleje i 2022. Ingen ønsker højere husleje, så derfor gør vi alt, hvad vi
kan for at holde huslejen nede i de følgende år.


Derfor stiger vores konto til almindelig vedligehold
I alle afdelinger stiger kontoen til almindelig vedligehold (115). Det skyldes alene en teknisk omlægning,
som ikke i sig selv har nogen huslejekonsekvens. For samtidig falder henlæggelserne (120) - altså opsparing til at betale for planlagt vedligehold (116).


Tidligere betalte afdelingen både de store forudsigelige ting - fx nyt tag og nye kloakker - og de
små forefaldende - fx en ny vandhane og maling af plankeværk - fra samme konto, som blev dækket
af opsparing.

Men det gjorde tingene svære at gennemskue. Og det gjorde det svært at finde ud af, præcis hvor
meget der skulle spares op. Derfor har vi delt det op fra 2022, så de store ting betales på konto 116 af opsparing, mens det løbende betales på 115.

Derfor stiger almindelig vedligeholdelse (115) meget, mens henlæggelser på 120 falder (næsten)
lige så meget. For afdelingen har fortsat brug for at øge sin opsparing, så faldet er helt efter aftale
lidt mindre på 120 end stigningen er på 115.