FÅ LÆST OP

NYHEDER

Flot skulderklap til Boligkontoret Århus

Boligkontoret Århus har over de sidste år fokuseret meget på arbejdsmiljøet. Det gav en nominering til ArbejdsmiljøPrisen i 2013. Og i april 2015 fik indsatsen endnu en anerkendelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

27 . april 2015

Det er projekt ”Tryghed og sikkerhed”, som skaber opmærksomhed i både Danmark og EU – et projekt, der er gennemført i et samarbejde mellem Boligkontoret Århus, AAB Aarhus og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL). Her har medarbejdere med beboerkontakt fået skræddersyet uddannelse i konflikthåndtering og nye metoder til håndtering af udfordrende beboere. Erfaringerne fra projektet er så gode, at de skal bredes ud til resten af landet. Og samtidig vækker de gode resultater genlyd i hele EU, da vores fokuserede indsats nu har fået en særlig positiv anerkendelse hos Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Kampagnens formål er at yde støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere, så de effektivt kan genkende og tackle stress på arbejdspladsen, samt at fremme anvendelsen af praktiske værktøjer.

Et godt eksempel
Helt præcis blev vi indstillet til en pris i arbejdsmiljøkampagnen ”Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø 2014-15”. I første omgang blev vi udtaget sammen med 55 andre kandidater. Og det endelig resultat blev, at vi på prisuddelingen  i Riga 27. april 2015 modtog et certifikat og en særlig rosende omtale for at fremstå som et særligt godt eksempel.

I forlængelse af den anerkendelse er vores indsats præsenteret i en pjece sammen med andre med gode eksempler, som udgives af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – som led i at yde støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere, så de effektivt kan genkende og tackle stress på arbejdspladsen samt anvende praktiske værktøjer.

Om projekt ”Tryghed og sikkerhed”
181 ejendomsfunktionærer deltog i projektet. I projektet blev der blandt andet udarbejdet:

  • et uddannelseskoncept, der skulle bidrage til at nedbringe antallet af voldsepisoder
  • et analyseværktøj og procedurer for registrering af og opfølgning på episoder med vold, trusler og chikane
  • en voldspolitik
  • en kriseberedskabsplan

Værktøjerne skal bl.a. bidrage til, at ejendomsfunktionærer selv er i stand til at håndtere udfordrende arbejdssituationer med beboere og derved selv medvirke til at forebygge, at konflikter med beboere og andre personer udviklede sig til vold, trusler eller chikane.

Om EU-kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø"
Kampagnen er organiseret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) i samarbejde med medlemsstaterne og formandskabet for Den Europæiske Union. De enkelte kampagner omfatter en europæisk prisuddeling for god praksis, som anerkender fremragende og nyskabende bidrag til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Prisuddelingen for 2014-15 fokuserer på de virksomheder og organisationer, der har vist et stærkt engagement og en tilgang til en vellykket håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, der inddrager medarbejderne.

Den europæiske prisuddeling for god praksis har følgende mål:

  • At støtte og fremme den generelle kampagne og den europæiske arbejdsmiljøuge
  • At vise fordelene ved at følge den bedste arbejdsmiljøpraksis
  • At formidle den bedst tilgængelige praktiske rådgivning
  • At fremme dette års centrale budskab om, at håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er nødvendig for at forbedre arbejdsmiljøet af etiske, praktiske, juridiske og økonomiske grunde
  • At skabe grundlag for en mere bæredygtig forebyggelseskultur i Europa