FÅ LÆST OP

NYHEDER

Nye tider i Nydamsparken

7. april 2014 godkendte beboerne i Nydamsparken en stor renovering til 162 mio. kr. af hele afdelingen

14 . april 2014

Det skete på et ekstraordinært afdelingsmøde for afdelingens beboere. Og udfaldet af afstemningen understreger, at beboerne oplever renoveringen som særdeles tiltrængt: 120 JA-stemmer mod 10 NEJ-stemmer vidner om en parathed hos beboeren til både at godtage en huslejestigning og gennemleve byggegener mod at få en bedre boligkomfort med renoveringen.

Kort før afdelingsmødet havde Aarhus Byråd givet tilsagn om kommunegaranti til renoveringsplanen i forlængelse af Landsbyggefondens principgodkendelse af projektet i 2013.

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over afstemningsresultatet.

Beboerne i Nydamsparken har klart tilkendegivet, at de ønsker at få renoveret afdelingen. Vores erfaringer fra andre lignende projekter viser, at det er altafgørende for et godt samarbejde, at beboerne er positive, så derfor glæder det mig, at flertallet er så stort. Jeg ser meget frem til, at arbejdet med renoveringen går i gang, og jeg er overbevist om at renoveringen sammen med helhedsplanen vil få stor og positiv betydning for Nydamsparken og dens beboere, siger han.

Ny indpakning, nye boliger og nyt udtryk
Renoveringens hovedgreb er en ny indpakning af den samlede bebyggelse i form af nye topisolerede og varmebesparende facader, gavle og tage. Herudover får alle boliger nye lavenergivinduer og ventilationsanlæg med varmegenvinding – en væsentlig forbedring af indeklimaet, energiforbruget og boligkomforten.

Sammen med den nye indpakning bliver 87 boliger bygget om til 60 helt nye boliger. Nogle indrettes med større tilgængelighed inkl. elevator i opgange, mens andre ombygges til lysere og mere tidssvarende lejligheder.

Afdelingen får desuden et nyt og moderne udtryk med en mørk og changerende teglsten, der står i kontrast til de hvide vinduer og lyse altaner.

Et tiltrængt løft
Afdeling 23 - Nydamsparken i Boligkontoret Århus er opført i 1958. Og flere tekniske undersøgelser op gennem 90’erne har dokumenteret behovet for en renovering af hele bebyggelsen – ikke mindst i forhold til isolering og indeklima. I 0’erne blev der fulgt op med flere undersøgelser, besigtigelser og støtteansøgningen, der nu er mundet ud i grønt lys til projektet, som starter efter sommerferien 2015 og løber frem til udgangen af 2017.

Omdrejningspunktet for at gennemføre en så omfattende plan er den betydelige økonomiske støtte fra Landsbyggefonden - en støtte som skaber mulighed for at begrænse huslejestigningerne væsentligt.

Ved siden af støtten til de fysiske rammer er Nydamsparken også omfattet af en ny boligsocial helhedsplan, som dækker alle de almene boliger omkring krydset Randersvej-Ringvejen: ”Vandtårnsområdet”. Det boligsociale arbejde er især fokuseret på tiltag og aktiviteter rettet mod børn og unge, job og uddannelse, sundhed, beboerrådgivning og naboskab.

Kontakt
Morten Homann
Direktør i Boligkontoret Århus
Tlf. 8739 3901 - mh@bk-aarhus.dk

Læs mere
www.nydamsparken.dk
Omtale i Stiften

Kort om afdelingen
Afdeling 23, ”Nydamsparken”, i Boligkontoret Århus
Opført i 1958 med 242 lejligheder
Adresse: Nydamsvej 2-18, Vorregårds Allé 115-129 og Illerupvej 41-75