FÅ LÆST OP

NYHEDER

Vinder visionskonkurrence

Boligkontoret Århus har netop vundet Aarhus Kommunes visionskonkurrence om at bygge 60 almene familieboliger og 16 handicapboliger i Knudrisgade.

09 . december 2016

Et bæredygtigt byggeri! Det er kernen i visionen for den nye boligafdeling i det centrale Aarhus. Det bæredygtige har i denne sammenhæng to bærende facetter: Miljø og Mødesteder. 

Vi vil med et helhedsfokuseret greb skabe en boligafdeling, som både er miljømæssigt og socialt bæredygtigt. De fysiske bygninger og rammer skal belaste miljøet mindst muligt, og samtidig skal de danne rum for levende og mangfoldige fællesskaber mellem beboerne.

De to aspekter skal komplementere hinanden i processen og det færdige byggeri - med målet om, at det tætte samspil går op i en højere enhed: En attraktiv boligafdeling, der sænker energiforbruget og højner samværet mellem mennesker. Og som i en større kontekst naturligvis indpasser sig i og beriger særlige bymæssige kontekst

Miljøet
Den energi- og miljømæssige ambition opnår vi ved at udføre byggeriet som bygningsklasse 2020 samt med en klar målsætning om, at opnå DGNB-certificering.

Vi laver totaløkonomiske og energimæssige driftsberegninger med udgangspunkt i byggeriets første 20 år. Herunder laver vi en grundig analyse af den indlejrede energi i de valgte byggematerialer og -metoder for at opnå den bedste samlede energiøkonomi i byggeriet.

Mere konkret vil vi anvende miljøvenlige og bæredygtige materialer med fokus på genanvendelse og genanvendelighed af byggematerialerne. Og vi vil sikre en innovativ tilgang til energiproduktion, fx jordvarme, solvarme/solceller og/eller varmevekslere til spildevand samt genanvendelse af regnvand til de grønne arealer. Desuden vil vi etablere en el-delebilsordning fra byggeriets start.

Målet er også at skabe en grøn afdeling med beplantning, som har en positiv miljøindvirkning i forhold til luftforurening. Fx ved grønne tage til ophold og havebrug.

Mødesteder
Vi vil samtidig skabe en boligafdeling med åbne rum og hyggelige kroge med den centrale funktion: ”Møderum”, der ansporer til, at beboere i alle deres forskelligheder kommer tættere på hinanden og udvikler et stærkt fællesskab. Der skal både være rum til det store fællesskab og zoner til forskellige grader af samvær og privatliv.

Konkret vil vi opdele byggeriet i mindre og overskuelige enheder, som arkitektonisk understøttes af bygningernes varierede og identitetsgivende udtryk. Fællesarealer, gangarealer og uderum skal indbyde til uforpligtende møder – steder, hvor man naturligt løber ind i hinanden, opholder sig og indtager til sociale aktiviteter.

Det er også vigtigt, at boligafdelingen ikke kun henvender sig til én type beboer, men at den tiltrækker en mangfoldighed, som efter vores klare opfattelse er grundlaget for et varieret, inspirerende og levende bomiljø.