FÅ LÆST OP

Fra samarbejde til fusion

Boligorganisationen Boligkontoret Århus er et resultat af en sammenlægning mellem tre boligorganisationer, nemlig VesterBo, Højbo og Bo83. Det skete 1. januar 2012.

Forud for fusionen havde de tre organisationer siden 1. januar 2008 fællesadministration sammen med Fagbo. Beslutningen om at gå fra administrativt samarbejde til en fusion blev truffet af de tre organisationers repræsentantskaber 15. november.

De tre organisationer i Boligkontoret Århus

  • VesterBo blev etableret i 1946 under navnet ”Arbejdernes huslejer- og boligforening, Århus”.
  • Højbo hed oprindeligt "Andelsboligforeningen det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn" - en videreførelse af "Selskabet det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn" stiftet i 1942.
  • Bo83 blev dannet i 1983, som en videreførelse af Jyas Bygge- og Boligselskab s.m.b.a stiftet i 1947.