FÅ LÆST OP

31 Rydevænget. Helhedsplan i LBF regi

Helhedsplan for renovering af 200 familieboliger.

Klimaskærm renoveres, og der etableres 50 tilgængelighedsboliger samt elevator fordelt i flere opgange. 

Renovering af trappeopgange, altaner, badeværelser, køkkener, kloak, ventilation, udearealer inkl. legeplads og tryghedsskabende belysning.

Nogle beboere genhuses.

Forventes udbudt i hovedentreprise med forventelig byggestart efteråret 2022.

 

Teamet
Bygherre:
Boligkontoret Århus

Hovedentreprenør:
Afventer

Arkitektfirma:
Norconsult

Ingeniørfirma:
Norconsult

Landskabsarkitekter:
Labland arkitekter

Bygherrerådgiver 
RUM A/S

 

Kontaktperson
John Vallant
Projektleder
Tlf. 87 39 39 45
jv@bk-aarhus.dk