FÅ LÆST OP

Helsingforsgade, Aarhus N

Der er tale om 129 energirigtige boliger med en markant arkitektur på den såkaldte ”Hambrogrund” på Katrinebjerg. Det særlige ved denne boligafdeling er et nyt koncept, hvor vi blander almindelige ungdomsboliger med familieboliger til Ph.d.-studerende og postdocs.

Bæredygtighed, energioptimering og grønt liv i byen er sammen med fællesskab gennemgående træk i byggeriet, som viser, hvordan man bygger tæt og grønt på samme tid. 

Bygningen sætter højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Byggeriet har opnået DGNB guldcertificering samtidig med, at vi har indarbejdet innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion.

Det nye studiehus favner de forskellige studerende i trygge og inkluderende former for fællesskab. Både de private og fælles rammer danner de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og vores miljø - i et langsigtet og balanceret perspektiv.

Åbenhed og fællesskaber
I den store skala åbner bebyggelsen sig op mod syd med et grønt og delvist afskærmet gårdmiljø, der med sine mødesteder og samlingspunkter ansporer og inspirerer til fællesskaber på tværs af nationaliteter og fagligheder. Den centrale pavillon med fælles udekøkken og muligheder for fællesspisning udgør et markant samlingspunkt i det solrige gårdrum.

Den store taghave på den østlige bygning underbygger ligeledes fællesskabet – et attraktivt sted at grille og nyde udsigten med venner og bekendte. De grønne fællesområder bindes sammen af et stisystem og er udformet med forskellige grader af privathed, der giver mulighed for at samles i forskellige skalaer af fællesskab.

Huset åbner sig inviterende op mod den omgivende by – både arkitektonisk med åbne facader i stueplan og med muligheder for at dele faciliteter, fællesrum, vaskerier mv. med afdelingens beboere.

Markant og venligt udtryk
Studiehuset skabes af 4 boligklynger, der danner en sammenhængende tofløjet bebyggelse langs grundens nord- og østside. Bebyggelsen indpasser sig både i det nuværende og fremtidige byrum – dvs. højere mod Helsingforsgade og lavere mod det store gårdrum. De 4 boligklynger kan aflæses tydeligt i forskydninger i højde og facade, der skaber et varieret og rigt udtryk med udgangspunkt en den menneskelige skala. Et udtryk, der understreger beboerens lokale tilhørsforhold i det store fællesskab, samt ligeledes nemt kan identificere deres eget samt samhørigheden med de øvriges bygningsafsnit.

Arkitektonisk og kompositorisk omsluttes det store studiehus af en tung teglspåns beklædt facade. Inde i gårdrummet skifter facaderne til lys beton suppleret med espalier i træ – der derved fint understøtter det organiske grønne gårdrum.

Dele af den tunge facade mod Helsingforsgade tiltes en anelse, og derved markeres diskret skellet mellem ungdomsboligerne og boligerne til Ph.d.-studerende og postdocs.

Teamet
Bygherre:
Boligkontoret Århus

Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg A/S

Arkitektfirma:
Luplau Poulsen Arkitekter, ADEPT

Ingeniørfirma:
NIRAS

Landskabsarkitekter:
Opland Landskabsarkitekter

Bygherrerådgiver 
Cowi

Illustrationer
ADEPT

Tidshorisont
Boligerne blev taget i brug i efteråret 2020.

Kontaktperson
Erik Frehr
Bygge- og Innovationschef
Tlf. 87 39 39 04
ef@bk-aarhus.dk