FÅ LÆST OP

Terrassehuset, Aarhus N

Boligkontoret Århus’ iøjnefaldende ungdomsboligafdeling ligger sig lige over for Storcenter Nord - på hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade. Det er en yderst attraktiv beliggenhed for studerende, der har by, skov, park, indkøb og studier inden for kort radius. Der bliver i alt 111 ungdomsboliger samt fleksible områder og funktioner ude og inde, der ansporer til samvær mellem beboerne.

Særlig markant bliver de åbne og sydvendte taghaver, der bryder bygningen ned i menneskelig skala ud mod byen, og som bliver en levende facade med et udadvendt socialt liv. Taghaverne og øvrige fællesområder vil uundgåeligt trække beboerne ud af deres lille bolig og danne ramme om samvær, studiemiljøer og fællesskaber blandt de studerende. De indre fælles køkkener ligger nemlig ud til taghaverne og kan åbnes op, så fællesrummet udvider sig ud i det fri. På den måde bliver huset en levende og dynamisk del af bybilledet.

Boligafdelingen tager på den måde aktiv del i bydelens forvandling fra industriområde til en moderne og levende bydel med et mere blandet studie-, bolig- og erhvervsliv. Det sker også ved, at Terrassehuset kobler sig på den rekreative sti, der løber nordpå mellem Ringgaden og Finlandsgade – på sigt helt op til Helsingforsgade, herunder med nem adgang til IT Byen, Campus Katrinebjerg, Aarhus Universitet og den nye Journalisthøjskole.

Bæredygtigt byggeri
Den nye afdeling 77 i Boligkontoret Århus skal danne de bedst mulige livsbetingelser for både beboere og vores miljø - i et langsigtet og balanceret perspektiv. Bygningen skal sætte højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Derfor opføres Terrassehuset efter bygningsklasse 2020 og med målet om at opnå en DGNB guldcertificering. Som de øvrige afdelinger, Boligkontoret Århus har i støbeskeen – herunder den nærliggende afdeling 76 på Hambrogrunden – så er det fokuserede mål, at skabe en bygning med minimal klima- og miljøpåvirkning samt et komfortabelt indeklima. Det sker ved at indarbejde innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion, bl.a. solceller på tagflader.

Beboerønsker spiller ind
Fælles for afdeling 76 og 77 er, at potentielle beboere – studerende og forskere – har været involveret i at beskrive ønsker og krav til de nye rammer. Det gælder både i forhold til den enkelte private bolig og i forhold til udformningen af de ydre rammer, som beboerne i afdelingen er fælles om. Fra boligorganisationens side ønsker man nemlig, at skabe og tilbyde de bedst mulige rammer for, at fællesskaber blandt beboerne kan opstå og udvikle sig, så man også socialt opbygger et stærkt tilhørsforhold til afdelingen og bydelen rundt om.

Forventet byggestart er forår 2018, og boligerne forventes klar til indflytning slutningen af 2020.

Teamet
Bygherre:
Boligkontoret Århus

Totalentreprenør:
JCN Bolig A/S

Arkitektfirma:
Rubow arkitekter A/S og Regnbuen–Kontur Arkitekter K/S 

Ingeniørfirma:
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S 

Bygherrerådgiver:
Cowi

Tidshorisont
Ultimo 2020

Kontaktperson
Erik Frehr
Bygge- og Innovationschef 
Tlf. 87 39 39 04
ef@bk-aarhus.dkNoget for dig?

Al udlejning af almene ungdomsboliger i Aarhus håndteres af Kollegiekontoret gennem
www.ungdomsboligaarhus.dk

Øvrige almene boliger sker på AARHUSbolig.

Ca. to-fire måneder før indflytningstidspunktet vil boligerne blive lagt op på de respektive hjemmesider, hvorfra man søge bolig.