FÅ LÆST OP

Kommende udbud

27 Frydenlund
Forventet udbud i hovedentreprise.
Yderligere information om projektet

29 Kalmargade
Forventes annonceret i EU-udbud i hovedentreprise 2.-3. kvartal 2022.
Yderligere information om projektet


31 Rydevænget
Forventes udbudt i hovedentreprise med forventelig byggestart efteråret 2022.
Yderligere information om projektet


85 Møllevangs Allé
3200 m2 ~42 familieboliger i varierende størrelser.
Byggeri på 2 byggefelter i 3-4 etager.
Udføres på baggrund af lokalplan 1117 (Under behandling)
Forventes udbudt i totalentreprisekonkurrence med henblik på DGNB Guld.
Udbydes i EU udbud med forudgående PQ runde
Forventet tidsplan: Under bearbejdning.
Projektudvikling og udarbejdelse i samarbejde med Ejendomsselskabet Olav De Linde samt fælles tilknyttede rådgivere.

Da der ikke er fundet øvrige rådgivere eller entreprenør andet afventer de oplysninger.


82 NYE
6000 m2 ~65 familieboliger i varierende størrelser. Del af etape 1.
Byggeri på 4 byggefelter i 3-4 etager.
Udføres på baggrund af lokalplan 1016.
Placeres ved Elstedvej med udsigt til Egå Engsø
Forventes udbudt i totalentreprisekonkurrence med henblik på DGNB Guld med Hjerte (Indeklima
Udbydes i EU udbud med forudgående PQ runde
Forventet tidsplan: Under bearbejdning.
Bygherrerådgiver: Rambøll

Da der ikke er fundet øvrige rådgivere eller entreprenør andet afventer de oplysninger.


81 Indre Aarhus Ø
12.600 m2 ~150 familieboliger i varierende størrelser. Byggefelt 5 – 8 etager beliggende Bernhard Jensens Boulevard, 8000 Aarhus C. Byggefelt F en del af matr.nr. 2148ez, Århus Bygrunde.
Før udbud af projekt udarbejdes der lokalplan.
Skema B forventes 01.01 2024.

Da der ikke er fundet entreprenør eller andet afventer de oplysninger.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt: 

Erik Frehr

Bygge- og Innovationschef

Tlf. 87 39 39 04 ef@bk-aarhus.dk