FÅ LÆST OP

Kommende udbud

83 Campus Katrinebjerg. Aarhus N

~ 93 boliger fordelt med 25 familieboliger og 68 ungdomsboliger. Byggeret ialt 4595 m2.
EU udbud i totalentreprisekonkurrence med prækvalifikationsrunde. Udbudt i omvendt licitation.
Vi går igen efter et bæredygtigt boligbyggeri med krav om min. DGNB Guld certificering
Lokalplan 1052. Placeret på byggefelterne 34 og 35.
Kort Maps