FÅ LÆST OP

Boligbytte

Du har ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje.

Det gælder både, hvis du ønsker at bytte med en lejer fra
en almen boligorganisation (herunder også en almen andelsboligforening) og fra en privat udlejningsejendom.

Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller af en ejerbolig.

Du kan bytte din bolig med en anden, der også bor til leje, hvis du opfylder disse krav:

  • Du skal have boet i boligen i 2 år, dog kun 1 år hvis bytningen sker indenfor samme afdeling
  • Der må maks. bo 2 personer pr. beboelsesrum 
  • I skal opsige hver jeres bolig. Og hos os gælder de samme regler som ved en almindelig fraflytning mht. istandsættelse mv. 
  • I skal underskrive nye lejekontrakter, betale nyt indskud og husleje 
  • Der skal være tale om et reelt bytteforhold. dvs. parterne skal indtræde i de nye lejeforhold, og tilmeldes folkeregistret på adressen

Administrationen afviser et ønske om bytte, hvis der er forhold, der taler for svig eller misbrug.

Læs mere om mulighederne for boligbytte.

Find nogen at bytte bolig med

Du kan hente en ansøgningsblanket til boligbytte til højre.