FÅ LÆST OP

Boligbytte

Du har ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje.

Det gælder både, hvis du ønsker at bytte med en lejer fra
en almen boligorganisation (herunder også en almen andelsboligforening) og fra en privat udlejningsejendom.

Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller af en ejerbolig.

Du kan bytte bolig:

  • Hvis du har boet i din bolig i mere end ét år, hvis du vil bytte til en anden bolig indenfor samme afdeling
  • Hvis du har boet i din bolig i mere end to år hvis du vil bytte til en anden bolig i en anden afdeling eller helt uden for boligorganisationen               

Administrationen afviser et ønske om bytte, hvis der er forhold, der taler for svig eller misbrug.

Læs mere om mulighederne for boligbytte.

Find nogen at bytte bolig med

Du kan hente en ansøgningsblanket til boligbytte til højre.